تقویم آموزشی

1403/01/18 - 1403/03/30

ثبت دانشجویان عدم مراجعه در نیمسال 4021 در سامانه سخا برای ابطال معافیت
آموزش کل

1403/03/21 - 1403/04/10

شروع ثبت درخواست حذف پزشکی درس و حذف پزشکی نيمسال
دانشجو عمومی

1403/03/21 - 1403/04/04

امتحانات پایان‌ترم
اساتید دانشجو عمومی

1403/03/20 - 1403/04/04

ثبت درخواست دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی مشمول شورای موارد خاص
دانشجو عمومی

1403/03/21 - 1403/04/04

ثبت درخواست ادعای فارغ التحصیلی در تابستان (مقطع کارشناسی) در سامانه گلستان
دانشجو عمومی

1403/04/04 -

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عمومی

1403/03/21 - 1403/04/10

شروع ثبت درخواست حذف پزشکی درس و حذف پزشکی نیمسال
دانشجو

اخبار و اطلاعیه های آموزشی