راهنماها


راهنماها

نمونه گواهی اشتغال به تحصیل خطاب به ارگان‌ها و سازمان‌ها

سرفصل دروس عمومی

ورود به سامانه گلستان از طریق احراز هویت مرکزی

مراحل ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه گلستان

فرآيند كميسيون بررسي موارد خاص دانشجويان داخل در سامانه سجاد

تقويم تفصیلی آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

فرآیند ثبت نام دانشجوی میهمان به دانشگاه سیستان و بلوچستان در سامانه گلستان

راهنمای دسترسی به سرفصل دروس

دستورالعمل جدید وزرات علوم در خصوص صدور تاییدیه تحصیلی

راهنمای ثبت ترم تابستان و اخذ واحدهای ارائه شده

راهنمای ویدیویی فرآیند لغو تعهد آموزش رایگان در سامانه سجاد

دستور العمل نحوه فارغ التحصيلی درمقطع پائين تر (کاردانی)

اطلاعات تماس کارشناسان اداره دانش آموختگان (مقطع کارشناسی) دانشگاه سیستان و بلوچستان

راهنمای درخواست صدور مجوز خروج از کشور

درخواست صدور مجوز سنوات ارفاقی از نظام وظیفه

صدور ابطال معافیت تحصیلی

اطلاعات حساب دانشگاه جهت پرداخت هزینه صدور مدارک دانشگاهی

دستورالعمل اخذ موافقت گروه آموزشی و دانشکده جهت طرح درخواست دانشجو در شورای موارد خاص دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه آموزش گلستان

راهنمای درخواست قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ در سامانه گلستان

تقويم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

مدارك لازم جهت دريافت المثني دانشنامه و گواهينامه موقت

دريافت نامه ابطال معافيت تحصیلی

صدور گواهی موقت پایان تحصیلات (مقطع کارشناسی)

اطلاعات تماس کارشناسان امور آموزشی دانشکده های دانشگاه سیستان و بلوچستان (مقطع کارشناسی)

پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی، در سامانه گلستان (برگرفته از معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی)

اصلاحیه اطلاعات تماس کارشناسان معاونت آموزشی دانشگاه

فرآیند ثبت کارت واکسیناسیون دیجیتال کرونا در سامانه جامع دانشگاهی گلستان

راهنمای ثبت درخواست های کمیسیون بررسی موارد خاص در سامانه سجاد

راهنمای سامانه های آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان

ویدیوی آموزشی ویژه نحوه اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان نو ورود