راهنماها


راهنماها

راهنمای درخواست صدور مجوز خروج از کشور

درخواست صدور مجوز سنوات ارفاقی از نظام وظیفه

صدور ابطال معافیت تحصیلی

اطلاعات حساب دانشگاه جهت پرداخت هزینه صدور مدارک دانشگاهی

دستورالعمل اخذ موافقت گروه آموزشی و دانشکده جهت طرح درخواست دانشجو در شورای موارد خاص دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه آموزش گلستان

راهنمای درخواست قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ در سامانه گلستان

تقويم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

مدارك لازم جهت دريافت المثني دانشنامه و گواهينامه موقت

دريافت نامه ابطال معافيت تحصیلی

صدور گواهی موقت پایان تحصیلات (مقطع کارشناسی)

اطلاعات تماس کارشناسان امور آموزشی دانشکده های دانشگاه سیستان و بلوچستان (مقطع کارشناسی)

پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی، در سامانه گلستان (برگرفته از معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی)

اصلاحیه اطلاعات تماس کارشناسان معاونت آموزشی دانشگاه

فرآیند ثبت کارت واکسیناسیون دیجیتال کرونا در سامانه جامع دانشگاهی گلستان

راهنمای ثبت درخواست های کمیسیون بررسی موارد خاص در سامانه سجاد

راهنمای سامانه های آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان

ویدیوی آموزشی ویژه نحوه اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان نو ورود

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان نو ورود در مقطع كارشناسي

راهنمای کاهش حجم مدارک

راهنمای درخواست صدور تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

اطلاعات تماس مربوط به مدیریت های حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

راهنمای لغو تعهد آموزش رایگان (پیشنیاز دریافت دانشنامه و ریزنمرات توسط دانش آموختگان دوره‌های روزانه)

راهنمای شرکت در آزمون های آنلاین ویژه دانشجویان

راهنمای امکانات سیستم گلستان

راهنماي ثبت نام غيرحضوري (ويژه دانشجويان جديدالورود كارشناسي با سوابق تحصيل)

راهنمای ورود به سیستم گلستان

راهنمای پردازش تدريس و فعاليت هاي آموزشي اساتيد

راهنمای پردازش پرداخت های دانشجو

راهنمای پردازش پذیرش نهایی دانشجو

راهنمای ثبت نام گروهی دانشجو