راهنماها


راهنماها

اصلاحیه اطلاعات تماس کارشناسان معاونت آموزشی دانشگاه

فرآیند ثبت کارت واکسیناسیون دیجیتال کرونا در سامانه جامع دانشگاهی گلستان

راهنمای درخواست قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ در سامانه گلستان

راهنمای ثبت درخواست های کمیسیون بررسی موارد خاص در سامانه سجاد

راهنمای سامانه های آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان

ویدیوی آموزشی ویژه نحوه اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان نو ورود

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان نو ورود در مقطع كارشناسي

مراحل ثبت درخواست صـدور معافیت تحصیلی

راهنمای کاهش حجم مدارک

راهنمای درخواست صدور تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

اطلاعات تماس مربوط به مدیریت های حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی، در سامانه گلستان (برگرفته از معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی)

راهنمای لغو تعهد آموزش رایگان (پیشنیاز دریافت دانشنامه و ریزنمرات توسط دانش آموختگان دوره‌های روزانه)

راهنمای شرکت در آزمون های آنلاین ویژه دانشجویان

راهنمای امکانات سیستم گلستان

راهنماي ثبت نام غيرحضوري (ويژه دانشجويان جديدالورود كارشناسي با سوابق تحصيل)

راهنمای ورود به سیستم گلستان

راهنمای پردازش تدريس و فعاليت هاي آموزشي اساتيد

راهنمای پردازش پرداخت های دانشجو

راهنمای پردازش پذیرش نهایی دانشجو

راهنمای ثبت نام گروهی دانشجو

راهنمای ثبت حضور و غیاب دانشجویان توسط اساتید

راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجویان

راهنمای پردازش ثبت و تأیید نمره دانشجویان

راهنمای پردازش اطلاعات جامع استاد

راهنمای ثبت اعتراض دانشجو نسبت به نمره

راهنماي تسويه حساب دانشجو

راهنماي انتخاب واحد و ترميم

راهنماي پرداخت هاي الكترونيكي

درخواست گواهي اشتغال به تحصيل