گواهی


 

دستورالعمل اخذ درس معرفی به استاد در دانشگاه سیستان و بلوچستان

به استناد ماده ٨ آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ٢٨/٧/٩٣) در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش‌آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال (موضوع تبصره‌های ٢ و ٣ ماده ٧) می‌تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

منظور از نیمسال آخر برای دانش‌آموختگی آن است که کلیه واحدهای باقیمانده در همان نیمسال اخذ و واحدی برای نیمسال بعد باقی نماند.

در صورتی که دانشجو تقاضای معرفی به استاد داشته باشد با داشتن شرایط زير می­تواند، بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه سیستان و بلوچستان و در بازه انتخاب واحد نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سامانه جامع آموزش (گلستان) اقدام نماید.

ماده 1: تعداد واحدهای دانشجو در آخرین نیمسال پس از اخذ دروس معرفی به استاد از ۲۴ و برای ترم تابستان از ۸ تجاوز نکند.

تبصره 1 - دانشجوی ترم آخر (ترم مهر و ترم بهمن) که حداکثر 24 واحد درسی (بدون رعایت شرایط پیشنیاز، همنیاز و مشروطی) برای فارغ‌التحصیلی دارد به دلیل عدم ارائه دروس می‌تواند در 24 واحد مذکور حداکثر دو درس تئوری را به صورت "معرفی به استاد" اخذ نماید.

تبصره 2 - در ترم بهمن چنانچه واحدهای دانشجوی ترم آخر بیش از 24 واحد باشد (حداکثر 28 واحد) در نیمسال مربوطه در صورت ارائه دروس، 20 واحد را اخذ نماید و در صورت گذراندن آن با موفقیت، حداکثر 8 واحد باقیمانده را در ترم تابستان اخذ نماید. در 8 واحد مذکور به دلیل عدم ارائه دروس می‌توان دو درس تئوری را به صورت "معرفی به استاد" به دانشجو ارائه داد.

تبصره 3 - چنانچه دانشجوی متقاضی بهره‌مندی از آیین‌نامه معرفی به استاد در نیمسال جاری، هیچ درسی غیر از دروس معرفی به استاد نداشته باشد می‌تواند با موافقت گروه بر اساس تقویم آموزشی و حداکثر در هفته پنجم (به صورت معرفی به استاد) خارج از موعد امتحانات پایان‌ترم امتحان دهد و در صورت موفقیت فارغ‌التحصیل گردد. در صورت عدم موفقيت در هر یک از دروس معرفی به استاد، نمره هر دو درس حذف (بلا اثر) مي‌گردد و بدون نياز به انتخاب واحد مجدد دانشجو موظف است در کلاس‌های مربوط به آن دروس شرکت نموده و در پايان آن نيمسال با ساير دانشجويان مجدداً امتحان دهد.

تبصره 4 - در صورت عدم ارائه دروس موضوع تبصره 3، دانشجو موظف است آن را به صورت خودخوان و تحت مشاوره استاد درس (با مشاركت صفر براي استاد) ادامه داده و در آزمون پايان‌ترم ارزيابي گردد.

تبصره 5 -  دانشجو باید دروس مذکور را در نیمسال‌های گذشته مردود شده باشد؛ و يا اينكه دانشجو درس را حذف اضطراری و یا حذف غیبت پزشکی در انتهاي ترم کرده باشد و یا غیبت امتحانی داشته باشد. (تائيد و مسئوليت اين مهم بر عهده مدير گروه آموزشي مربوطه مي باشد.)

ماده 2: امکان اخذ درس توسط دانشجو به صورت مهمان در سایر دانشگاه‌ها وجود نداشته باشد.

ماده 3: اخذ درس به صورت معرفی به استاد برای دروس نظری- عملی با ماهیت غالب نظری با رعایت تبصره 5 ماده 1 امکان‌پذیر است.

ماده 4: دانشجو باید درخواست معرفی به استاد را در بازه انتخاب واحد انجام دهد.

شرایط مورد بررسی برای درخواست معرفی به استاد:

  1. نکته بسیار مهم: گروه آموزشی می‌تواند با توجه به ماهیت دروس، بعضی دروس را به صورت معرفی به استاد ارائه ننماید.
  2. خارج از تقويم آموزشي دانشگاه هیچ گونه فعاليتي در اين خصوص انجام نمی­گردد.
  3.  درصورتی‌که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری (فارغ از تعداد واحد آن) باقیمانده داشته باشد.
  4. دانشجویان مشمول معرفی به استاد تنها یک بار امکان بهره‌مندی از تسهیلات معرفی به استاد را خواهند داشت.
  5. کسب موافقت گروه و استاد درس برای برگزاری آزمون به عهده مدیر گروه اموزشي مربوطه می‌باشد.
  6. استاد درس باید سابقه تدریس در درس را داشته باشد.
  7. استاد درس مربوطه موظف است در تاریخ اعلام شده و به طور رسمی و با نظارت آموزش دانشکده نسبت به برگزاری امتحان درس معرفی به استاد اقدام نماید.
  8. دروس عملی شامل معرفی به استاد نمی‌شود.
  9. درصورت عدم مراجعه دانشجو برای ارزیابی درس، نمره صفر توسط استاد درس برای وی ثبت می گردد.
  10. به استثناء بخش اول تبصره 3 ماده 1 نمره دروس معرفی به استاد طبق تقویم آموزشی و تاریخ امتحانات پایان نیمسال و حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان درس مربوطه توسط استاد اعلام و تأیید می­گردد؛ در صورت عدم ثبت نمره در مهلت مقرر، غیبت امتحانی به‌صورت اتوماتیک درج می‌شود.

ماده 5: این دستورالعمل در 5 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 27/7/1400 شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده و از ابتدای سال تحصیلی 1401-1402 لازم الاجرا است. بدیهی است با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه بخشنامه ها و  دستورالعمل های مغایر با آن لغو و بلا اثر می گردد.

دستورالعمل اخذ درس معرفی به استاد در دانشگاه سیستان و بلوچستان