کارشناسی ارشد


كارشناسي ارشد

فرم جدید دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

صورتجلسه مالي دفاع از پايان نامه تحصيلات تكميلي

فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (دوره های آزاد - پردیس)

فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (تحصیلات تکمیلی)

فرم خوداظهاري فرد جهت بازگشت به كار

فرم تعهد براي اخذ مجوز ورود به دانشگاه

تعهدنامه اصالت اثر

نمونه فرم مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد نمی باشند

برگ تقاضانامه درخواست تأییدیه تحصیلی و ریز نمرات کامل

تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

فرم های مربوط به صورتجلسه دفاع ارشد 97 و بعد از آن

فرم درخواست تمديد سنوات مجاز تحصيلي (ترم های پنجم و ششم)

فرم اعلام خاتمه پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد

فرم درخواست آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد

فرم اطلاعیه دفاع

فرم ارزيابي داور از پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد قبل از دفاع

فرم تصویب طرح تحقیق پایان نامه (پروپوزال)

فرم درخواست پزشکی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرم نظریه داوران از اصلاحات پایان نامه

فرم مهماني تحصيلات تكميلي

فرم های ابتدا و انتهای پایان نامه و تعهد اصالت اثر

فرم گواهی دانشجویی جهت انجام همکاری و انجام آزمایش ها

فرم گزارش دو ماهه پايان نامه كارشناسي ارشد