صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات


DDR Menu

صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

صدور گواهی موقت پایان تحصیلات (مقطع کارشناسی)

 

از تاریخ 1401/10/01 کلیه دانش آموختگان مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات می بایست به سامانه گلستان (پیشخوان خدمت -  ارسال مدرک تحصیلی) مراجعه و پس از ثبت درخواست، کلیه مراحل را به صورت غیر حضوری به انجام رسانید.

( لطفاً از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایید.)

گواهی موقت پایان تحصیلات دانش آموختگان بعد از انجام كامل فرآيند مربوطه در پیشخوان خدمت سامانه گلستان حداکثر ظرف مدت 10 روز به آدرس پستی درج شده در سامانه گلستان ارسال می گردد.

دانش آموختگان محترم جهت ثبت درخواست گواهی موقت پایان تحصیلات دانش آموختگان به موارد ذیل توجه فرمائيد:

 1. وضعیت دانشجو در اطلاعات جامع دانشجو باید « فارغ التحصیل» درج شده باشد.
 2. تسویه حساب آموزشی دانش آموخته در سامانه گلستان ( گزارش 522 ) به اتمام رسیده باشد.
 3. ارائه و تحویل یکی از مدارک ذیل جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه (ویژه برادران)
  1. تصویر برابر با اصل کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت
  2. تصویر برابر با اصل کارت هوشمند معافیت دایم پزشکی یا کفالت
  3. برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن
  4. گواهی اشتغال به تحصیل مقطع بالاتر در نیمسال جاری، با تاریخ اعتبار با درج شماره معافیت تحصیلی تأیید شده توسط نظام وظیفه
  5. گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی
  6. گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه
  7. گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت
  8. دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت اولیه با تاریخ اعتبار
  9. گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی
 4. دو قطعه عکس 4 *3 تمام رخ و رنگی، گرفته شده در سال جاری (با رعایت کلیه شئونات اسلامی)
 5.   تصوير کارت ملی (پشت و رو)
 6.  تصوير تمام صفحات شناسنامه
 7. گواهی موقت متعهدین خدمت به سازمان ها و ارگان ها پس از ارائه مدارک فوق و درخواست اینترنتی توسط اداره پست به سازمان یا ارگان مربوط ارسال خواهد شد مگر اینکه سازمان مربوط کتباً اتمام تعهد وی را به این اداره اعلام نماید.

 

درخواست شناسه کاربری و گذرواژه جهت ورود به سامانه گلستان

هزینه صدور مدارک دانشگاهی

صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات