امور شاهد و ایثارگر


امور شاهد و ایثارگر

با توجه به شیوع ویروس کرونا، امور شاهد و ایثارگر دانشگاه کلیه خدمات آموزشی، دانشجویی، اداری، رفاهی و ... را تنها بصورت الکترونیکی و غیرحضوری ارائه خواهد داد.

1- کارشناس امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی؛ سرکار خانم بذرافشان

شماره تماس: 31136284-054

2- کارشناس امور آموزشی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی؛ سرکار خانم کیخا

شماره تماس: 31136315-054

* پست الکترونیکی: mrz.keikha@gmail.com

3- کارشناس رسیدگی به امور اداری- رفاهی؛ جناب آقای ارضی

شماره تماس: 31136212-054

4- کارشناس مربوط به سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)؛ سرکار خانم پیری

شماره تماس: 31136212-054

5- استاد مشاور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر؛ جناب آقای عبدالله میرشکار

پست الکترونیکی: mirshekar@eng.usb.ac.ir

* پست الکترونیکی امور شاهد و ایثارگر دانشگاه: witness@usb.ac.ir

* شما عزیزان می توانید هرگونه انتقاد، پیشنهاد و سؤالات خود را از طریق ایمیل a.basiriniya@lihu.usb.ac.ir مستقیماً با مدیر امور شاهد و ایثارگر در میان گذارید.

شماره تماس: 31136491-054