گزینش از دیدگاه امام خمینی (ره)


Enter Title

گزینش از دیدگاه امام خمینی (ره) 

  • اعضای گزینش باید افرادی صالح، متعهّد، عاقل، صاحب اخلاق کریمه، فاضل، متوجه به مسائل روز باشند.
  • در گزینش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام شود.
  • اعضای گزینش نباید تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌کار و سهل‌انگار باشند.
  • میزان در گزینش، حال فعلی افراد است، مگر آنکه از گروهک‌ها و مفسدین باشند یا حال فعلی آن‌ها مفسده‌جویی و اخلالگری باشد.
  • سؤالاتی که از افراد پرسیده می‌شود، باید مبتلابه بوده، ساده و بدون معمّا و مناسب با شغل افراد باشد.
  • میزان رد و قبولی موازین اسلام و انسان باشد که هدایت جاهلان منظور نظر اصیل است.
  • تجسّس از احوال اشخاص از غیر مفسدین و گروهک‌های خرابکار مطلقاً ممنوع است.