کلاس‌های تقویتی و حل تمرین ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر


DDR Menu

کلاس‌های تقویتی و حل تمرین ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

  • برگزاری کلاسهای تقویتی جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال اول 99-98

با توجه به ضرورت ارائه‌ی خدمات شايسته در زمينه‌های آموزشی و کمک آموزشی، امور شاهد و ایثارگران دانشگاه در نظر دارد؛ جهت ارتقای سطح علمی دانشجويان عزيز شاهد و ایثارگر در هر نیمسال تحصیلی اقدام به برگزاری کلاس‌های تقویتی، حل تمرین و فوق‌برنامه (دروس تخصصی و پایه) و دروس زبان نماید. لذا به اطلاع کلیه دانشجویان مذکور می‌رساند به منظور بهره‌مندی از تسهیلات در نظرگرفته شده  جهت ثبت‌نام به دفتر امور ایثارگران واقع در سازمان مرکزی ساختمان پردیس امور شاهد و ایثارگران (خانم شیبانی) مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است شرکت در کلاسهای تقویتی برای دانشجویانی که معدل آنها کمتر از 15 میباشد، الزامی است.

 

  • برگزاری کلاس های تقویتی جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال دوم 98-97

با توجه به ضرورت ارائه خدمات شایسته در زمینه‌های آموزشی و کمک‌آموزشی، امور شاهد و ایثارگران دانشگاه در نظر دارد جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر در هر نیمسال تحصیلی اقدام به برگزاری کلاس‌های تقویتی، حل تمرین و فوق‌برنامه (دروس تخصصی و پایه) نماید. لذا به اطلاع کلیه دانشجویان مذکور می‌رساند به منظور بهره‌مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده، جهت ثبت‌نام به دفتر امور ایثارگران واقع در سازمان مرکزی (خانم پیری) یا ساختمان پردیس امور شاهد و ایثارگران (خانم شیبانی) مراجعه نمایند.

 

  • برگزاری کلاس تقویتی "ریاضی1" در نیمسال اول 98-97

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی شرکت در کلاس‌های تقویتی درس "ریاضی1" می‌رساند جهت ثبت‌نام به دفتر کانون شاهد و ایثارگر دانشگاه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه- ساختمان خوابگاه شماره 7 (خوابگاه بنت‌الهدی)- سرکار خانم شیبانی مراجعه نمایند.