آخرین اخبار و اطلاعیه ها

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 1401/10/18 از پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از پردیس فرهنگیان رسالت زاهدان

گروه منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 1401/10/14 از پردیس فرهنگیان رسالت زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی زاهدان2

گروه منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 1401/09/20 از مرکز علمی کاربردی زاهدان2 بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی زاهدان1

گروه منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 1401/09/20 از مرکز علمی کاربردی زاهدان1 بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.
چهاردهمین نشست تخصصی هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی آموزش عالی

چهاردهمین نشست تخصصی هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی آموزش عالی

چهاردهمین نشست تخصصی هیأت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رؤسای محترم دانشگاه های منتخب به صورت وبینار و حضور دبیران محترم و کارشناسان هیأت های نظارت استانی در تاریخ 1 و 2 آذرماه 1401 ب...

بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز آموزش عالی شهرستان سراوان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ های 1401/08/24 و 1401/08/25 از مجتمع آموزش عالی سراوان ( سایت جدید و قدیم )، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی سراوان بازدید بعمل آورد. نتیجه...

بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز آموزش عالی شهرستان سیب و سوران

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 1401/08/24 از دانشگاه پیام نور واحد سیب و سوران، مرکز علمی کاربردی شهرداری سیب و سوران و پردیس دانشگاه آزاد اسلامی سیب سوران بازدید بعمل آورد. نت...

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی شهرداری زاهدان

گروه منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 1401/08/17 از مرکز علمی کاربردی شهرداری زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد...

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی زاهدان

گروه منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 1401/08/17 از مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خو...

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از آموزشکده شهید باهنر زاهدان

گروه منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 1401/08/16 از آموزشکده شهید باهنر زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.