آخرین اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر و مرکز علمی کاربردی مینوشرق زاهدان در تاریخ 99/07/28

بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر و مرکز علمی کاربردی مینوشرق زاهدان در تاریخ 99/07/28

بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و کارشناسان هیات نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر و مرکز علمی کاربردی مینوشرق زاهدان در روز دوش...
بازدیدهیات منتخب نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، از مؤسسات غیردولتی شهرستان زاهدان مورخ 99/07/27 و 99/07/28

بازدیدهیات منتخب نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، از مؤسسات غیردولتی شهرستان زاهدان مورخ 99/07/27 و 99/07/28

بازدید هیات منتخب نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و تضمین کیفیت به سرپرستی آقای دکتر شرنجانی سرپرست محترم معاونت نظارت و ارزیابی موسسه های آموزش عالی غیردولتی و کارشناسان محترم مرکز نظارت و ارزیابی، دفتر...
بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در تاریخ 99/07/29

بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در تاریخ 99/07/29

بازدید مشترک هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و تضمین کیفیت به سرپرستی آقای دکتر شرنجانی سرپرست محترم معاونت نظارت و ارزیابی موسسه های آموزش عالی غیردولتی و کارشناسان محترم مرکز نظارت، ارزیابی وزارت عتف و هیات...
بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه پیام نور واحد زاهدان در تاریخ 99/07/28

بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه پیام نور واحد زاهدان در تاریخ 99/07/28

بازدید مشترک کارشناسان محترم هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و تضمین کیفیت و هیات نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه پیام نور واحد زاهدان در روز دوشنبه مورخ 99/07/28 به عمل آمد. ...

بازدید از دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهید عارفی زاهدان

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه مورخ 99/07/14 از دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهید عارفی زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می‌شو...

بازدید از دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه حیدری خباز زاهدان

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه مورخ 99/07/14 از دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه حیدری خباز زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلا...
برگزاری دهمین نشست هیئت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف در تاریخ 99/06/04

برگزاری دهمین نشست هیئت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف در تاریخ 99/06/04

دهمین نشست هیئت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف (ناتک) با حضور دکتر غلامی وزیر محترم علوم، دکتر منتظر رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف، رؤسا و دبیران هیئت های نظارت استانی، مدیران نظارت و ارز...
انتصاب آقای دکتر غلامعلی منتظر به عنوان رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتصاب آقای دکتر غلامعلی منتظر به عنوان رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

طی حکمی از سوی آقای دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر غلامعلی منتظر به سمت رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت این وزارتخانه منصوب شدند. دکتر غلامعلی منتظر دانش آموخته دکتری مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس...
برگزاری نهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

برگزاری نهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

نهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی روز دوشنبه مورخ 98/11/14 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه که با هدف بررسی وضعیت مراکز دانشگاه جامع علمی- کاربردی، دانشگاه فرهنگیان و مؤسسات آموزش عا...
جلسه هم اندیشی با مسئولین دانشگاه فرهنگیان استان

جلسه هم اندیشی با مسئولین دانشگاه فرهنگیان استان

جلسه هم اندیشی مدیر نظارت،ارزیابی تضمین کیفیت استانی با سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان استان در مورخ 98/10/22 در محل دفتر جناب آقای دکتر نیک پناه تشکیل و مشکلات و معضلات فرا رو آن دانشگاه در شهرستانهای(زابل ،ایرانشهر،سراوان و چابها...