آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده ۱. در این آیین‌‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی: موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شهریه‌بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ب- مشمولین: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل:

  • همسر و فرزندان شهدا،
  • جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها،
  • آزادگان و همسر و فرزندان آنان

که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

پ- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

ماده ۲. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظفند با رعایت مفاد این آیین‌نامه در هر نیمسال تحصیلی نسبت به ثبت‌نام و اخذ امتحانات مشمولین بدون دریافت وجه اقدام کنند. بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت (۱۰۰ درصد) هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در وجه دانشگاه‌ها و موسسات مذکور اقدام کند.

تبصره. دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ملزم به انجام و حل و فصل تعاملات مالی بین خود و بنیاد در حدود خدمات قابل ارایه در این آیین‌نامه هستند. به گونه‌ای که در هیچ یک از مراحل و فرآیند تحصیل شامل ثبت نام، اخذ امتحانات، فارغ‌التحصیلی و دریافت گواهی و مدرک تحصیلی مانعی برای دانشجو ایجاد نشود.

 

ماده ۳. تعداد نیمسال‌های پرداخت شهریه متناسب با آیین‌نامه‌های آموزشی مربوط در مقاطع تحصیلی به شرح  زیر تعیین می شود:

الف- کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی (دوره‌های پودمانی علمی- کاربردی حداکثر هفت پودمان)

ب- کارشناسی پیوسته: هشت نیمسال تحصیلی و برای رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو نیمسال تحصیلی اضافه می شود.

پ- کارشناسی ارشد پیوسته: دوازده نیمسال تحصیلی

ت- دکتری حرفه‌ای پزشکی: چهارده نیمسال تحصیلی

ث- دکترای حرفه‌ای دامپزشکی: دوازده نیمسال تحصیلی

ج - دکتری پیوسته: پانزده نیمسال تحصیلی

چ - کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی

ح – دکتری:  Ph.Dهشت نیمسال تحصیلی

خ - تخصص پزشکی: ده نیمسال تحصیلی

د - فوق تخصص: پنج نیمسال تحصیلی   

تبصره ۱. در موارد خاص، افزایش در سقف سنوات تحصیلی برای پرداخت شهریه به تشخیص کمیسیونی با مسئولیت بنیاد و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزرای مربوط، حداکثر تا دو نیمسال امکان‌ذیر می‌باشد.

تبصره ۲. فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلی در دوره های روزانه دانشگاه‌های دولتی مجدداً در همان مقطع یا مقطع پایین‌تر مشمول بهره‌مندی از خدمات این آیین‌نامه نمی‌شوند.

تبصره ۳. مشمولین این آیین‌نامه در هر مقطع تحصیلی فقط می‌توانند یک بار از این تسهیلات استفاده کنند.

تبصره ۴. واحدهای اخذ شده تابستان در زمره نیمسال‌های تحصیلی محاسبه نمی‌شود و پرداخت شهریه تحصیلی آن مشمول سقف سنوات نمی‌باشد.

 

ماده ۴. شهریه مشمولینی که براساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی در مقاطع تحصیلی مختلف، حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند، در آن نیمسال تحصیلی مشمول دریافت شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده دانشجو است.

 

ماده ۵. شهریه تحصیلی مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین‌الملل داخل دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌شود و باقیمانده شهریه بر عهده دانشجو است.

 

ماده ۶. مفاد این آیین‌نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی روزانه نمی‌شود.

 

ماده ۷. بنیاد موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را براساس اطلاعات مربوط به مشمولین (شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی و کد ایثارگری) در طول هر نیمسال تحصیلی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام و سازمان یادشده موظف است ضمن پیش‌بینی اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سالانه نسبت به تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب مربوط در ذیل ردیف بودجه بنیاد اقدام کند.

 

ماده ۸. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بنیاد است و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات آموزش‌عالی موظفند همکاری کامل با بنیاد را انجام دهند.

 

دانلود فایل pdf