صدور کارت شناسایی


صدور کارت شناسایی

مراحل صدور کارت شناسایی


1. ارائه آخرین حکم کارگزینی
۲. یک قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید
تبصره: عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد.
۳. صدور کارت شناسایی منوط به تکمیل پرونده پرسنلی در اداره کل حراست می‏باشد.
تبصره: مدارک مربوط به تکمیل پرونده پرسنلی عبارتند از:
•    شش قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید
•    کپی تمام صفحات شناسنامه خود و همسر
•    کپی آخرین مدرک تحصیلی
•    کپی آخرین حکم کارگزینی
•    کپی کارت ملی (هر دو طرف کارت)
•    کپی صفحه اول گذرنامه
•    کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه
•    تکمیل تعرفه در محل این اداره کل
۴. تکمیل فرم تعهد مبنی بر رعایت مقررات، عدم سوء استفاده از کارت شناسایی، تلاش برای حفظ و نگهداری از کارت، عدم ارائه کارت به عنوان ضمانت در مراجع تجاری، اداری و یا قضایی.


مراحل صدور کارت شناسایی المثنی


در صورتی که افراد در حفظ و نگهداری کارت شناسایی خود دقت لازم را نداشته و این امر موجب مفقود شدن و یا سرقت کارت آنها شود لازم است برای صدور کارت المثنی موارد ذیل را انجام دهند:
۱- در اولین فرصت گزارش مفقود شدن کارت خود را به صورت مشروح و با ذکر دلایل به اداره کل حراست ارائه نموده و در صورت سرقت، تصویر گزارش ارائه شده به مراکز انتظامی و قضایی را ضمیمه گزارش نماید.
۲- با راهنمایی کارشناس اداره کل حراست نسبت به درج آگهی مبنی بر مفقودی کارت شناسایی در روزنامه‏های معتبر و رسمی کشور اقدام و پس از آن به همراه یک نسخه از آگهی به واحد صدور کارت مراجعه نمایند.
۳- صدور کارت المثنی در صورت عدم کشف و یا عدم بازگشت پس از حصول موارد زیر امکان پذیر خواهد بود.
•    تعهد فرد مبنی بر پذیرفتن هرگونه عواقب احتمالی درخصوص سوء استفاده از کارت مفقود شده.
•    مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ريال به شماره حساب ۲۱۷۷۳۶۲۶۰۴۰۰۴ (بانک ملی شعبه دانشگاه به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه) واریز و فیش آن را به واحد صدور کارت تحویل نمایند