نمایشگاه

 

در راستای جهاد تبیین و پیشرفت دانشگاهیان و رونق واحد های دانش بنیان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجموعه هایی را جهت نمایش افتخارات دانشگاه، از جمله سالن های مجاور تالار حکیم ابوالقاسم فردوسی و تالار امام رضا (ع) در نظر گرفته است تا مورد بازدید دانشجویان، اساتید، کارکنان و همچنین در زمان برگزاری همایش ها و برنامه های استانی قابل رویت همگان قرار گیرد. این سالن ها در تالار حکیم ابوالقاسم فردوسی و تالار امام رضا (ع) جهت بازدید عموم و به صورت دائمی دایر،  و هر چند وقت یک بار بروزرسانی می شود.

همچنین پارک حکیم ابوالقاسم فردوسی و غرفه های آن مختص نمایش اختراعات و ابداعات، در اختیار دانشجویان  و ادارات استان بوده و در طول هر ترم به صورت مجزا برگزار می گردد.

 

اخبار

خبری یافت نشد