عملکرد دفتر نظارت و ارزیابی

گزارش عملكرد دفتر نظارت و ارزيابي و  دبيرخانه هيأت نظارت وارزيابي استاني از ابتداي سال 1393 تا انتهاي سال 1395

-نظرخواهي از دانشجويان در مورد كيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي و مدرسين مدعو در پايان هر نيمسال تحصيلي و قبل از انتخاب واحد

انجام ارزشيابي از شيوه تدريس اساتيد، يكي از برنامه هاي اساسي دانشگاه به منظور بهبود كيفيت آموزشي مي باشد. ارزشيابي يكي از اقدامهاي اساسي دفتر نظارت و ارزيابي است كه در چارچوب خط مشي هاي دانشگاه و ضوابط مربوطه، هم اكنون در دانشگاه سيستان و بلوچستان در پايان هر نيمسال و قبل از انتخاب واحد از طريق سيستم گلستان ( كاملا محرمانه ) انجام مي شود و نتايج آن به عنوان يكي از شاخصاي مهم براي برنامه ريزي هاي آموزشي ( ارتقا، كيفيت تدريس، انتخاب عضو هيأت علمي برتر و  .... ) مورد استفاده قرار مي گيرد.

    سال

      نیمسال

تعداد دروس ارائه شده

تعداد دروس

ارزيابي شده

تعداد پاسخنامه تکمیل شده ارزشیابی

   1393

          اول

      3458

     2069

        41042

   1393

         دوم

      2909

     2008 

        37951

   1394

         اول

     3198

     2214

       42280

   1394

         دوم

      3106

     2147

       39154

   1395

         اول

    3338

     2419

      45653

   1395

        دوم

     3306 

     2449

       40793

 
-نظرخواهي از فارغ التحصيلان ممتاز و عادي

از سال 1392 سيستم نظرخواهي از دانشجوياني كه در شرف فارغ التحصيلي مي باشند در سيستم گلستان به منظور نظرخواهي از فارغ التحصيلان ممتاز و عادي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد فعال گرديده است.

-طرح تحول در ارزيابي دروني

در دانشگاه سيستان و بلوچستان چندين سال است كه فرآيند ارزيابي دروني آغاز گرديده كه تاكنون تعداد قليلي گروه آموزشي موفق به تكميل اين فرآيند شده اند. در واقع اين فرآيند بيش از يكسال و بعضا تا سه سال به طول مي انجامد و با فرض اين كه تمامي گروه هاي آموزشي در اين امر مهم فعالانه شركت نمايند، انجام آن مستلزم تحمل هزينه بسيار قابل توجهي خواهد بود. از اين رو براي فائق آمدن بر مشكل كيفيت در سطح دانشگاهها، طرح تحول در ارزيابي دروني از سال 1390 توسط دفتر نظارت و ارزيابي پيشنهاد شد تا در دستيابي به اهداف و تقويت مناسب گروه هاي آموزشي مؤثرتر باشد و كيفيت برتر در آموزش عالي كسب شود. در اين طرح سعي شده است تا با بهره گيري از تكنولوژي روز و به روشي دقيق و مبتني بر يافته هاي علمي مشكلات ممكن در طرح قبلي ارزيابي دروني رفع گردد. به همين دليل با جلب مشاركت متخصصان علوم تربيتي طرح تحول در ارزيابي دروني به مرحله ي اجرا گذاشته شد. اين طرح در دو مرحله در سال هاي 1393 و 1395 توسط بعضي از مسئولين آموزشي دانشكده ها ( رؤسا و معاونين آموزشي دانشكده ها و مديران گروه آموزشي) تكميل گرديده است. 

عنوان جلسه

تعداد جلسات در سال 1393

تعداد جلسات در سال 1394

تعداد جلسات در سال 1395

تحول در ارزيابي دروني

15

5

2

شوراي نظارت و ارزيابي ( در خصوص ارزيابي دروني) 

7

2

1

نشست با نمايندگان ارزيابي دروني گروههاي آموزشي

25

-

-

برگزاري كارگاههاي آشنايي با نحوه تكميل نمودن پرسشنامه هاي طرح تحول در ارزيابي دروني

3

-

1

 

-تهيه ليست اعضاي هيأت علمي واجد شرايط تشويق و تذكر

     سال

تعداد اساتيد واجد شرايط تشويق

تعداد اساتيد واجد شرايط تذكر

       1393

          130

         13

       1394

            -

         20

       1395

            -

           -

 

-برگزاري كارگاههاي مهارت تدريس براي اعضاي هيأت علمي جديدالاستخدام

هدف از برگزاري چنين كارگاههاي اين است كه با آموزش مهارتهاي ويژه تدريس توانايي اساتيد در انتقال اطلاعات و دانش به دانشجو در سه حيطه دانش، بينش و مهارت با سهولت انجام شود تا دانشجويان بتوانند با مفاهيم و اصطلاحات درس به خوبي ارتباط برقرار نموده و آشنا گردند. همچنين تلاش مي شود تا با حفظ و ارتقاي توانايي هاي آموزشي و فنون تدريس اين افراد روند بهبود مستمر و افزايش كيفيت آموزش با جديت ادامه يابد.

     سال

تعداد كارگاههاي برگزار شده

      1393

                  1

      1394

                  1

      1395

                 - 

جمع كل

                2

 

-تهيه گزارش هاي حضور و غياب اساتيد

بر اساس گزارش هاي ماهيانه ارسال شده توسط دانشكده ها، غيبت و جبراني اساتيد از سال 1394در سيستم گلستان ثبت مي شود.

-تكميل بند 1 و 2 ماده 2 آيين نامه ارتقا و تبديل وضعيت

    سال

تعداد درخواست براي تبديل وضعيت

 

تعداد درخواست براي احتساب سنوات خدمت

 

تعداد درخواست براي

ارتقاء مرتبه

  1393

               8

                   -

              20

  1394

               21

                  5

              62

   1395

              25

                  5

               66