اعضای هیات نظارت

اعضاي پنجمین دوره هيأت نظارت و ارزيابي استان به شرح ذيل مي باشد:

 دكتر غلامرضا رضایی

رئيس دانشگاه سیستان و بلوچستان و رئیس هيأت نظارت و ارزيابي و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان


دكتر فرهاد شهرکی

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان و نائب رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان


دكتر عليرضا رضوانی

دبير هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان


دكترسیدرضا بلاغت


دكتر درمحمد کردی تمندانی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر محمود خسروی

عضو هيأت علمي / دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر مهدی محمدی نیا

عضو هيأت علمي / دانشگاه ولایت


دكتر محمودرضا میرلطفی

عضو هيأت علمي / دانشگاه زابل


دكتر امیر محمدیان

عضو هيأت علمي / دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار


دكتر حبیب اله سالارزهی

نماینده دانشگاه جامع علمی - کاربردی


دکتر جعفر صادقی

نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای


سیده سمیرا حسینی جنگجو

نماینده دانشگاه پیام نور


ابراهیم بامری

نماینده دانشگاه فرهنگیان