اعضای هیات نظارت

اعضاي پنجمین دوره هيأت نظارت و ارزيابي استان به شرح ذيل مي باشد:

 دكتر غلامرضا رضایی

رئيس هيأت نظارت و ارزيابي استاني و رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر فرهاد شهرکی

نايب رئيس هيأت نظارت و ارزيابي استاني و معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر عليرضا احمدی لداری

دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني


دكترسیدرضا بلاغت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر درمحمد کردی تمندانی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر محمود خسروی

عضو هيأت علمي / دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر مجید علیپور

عضو هيأت علمي / دانشگاه زابل


دكتر مهدی محمدی نیا

عضو هيأت علمي / دانشگاه ولایت


دكتر امیر محمدیان

عضو هيأت علمي / دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار


دكتر حبیب اله سالارزهی

نماینده دانشگاه جامع علمی - کاربردی


دکتر جعفر صادقی

نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای


سیده سمیرا حسینی جنگجو

نماینده دانشگاه پیام نور


ابراهیم بامری

نماینده دانشگاه فرهنگیان