تالار حکیم ابوالقاسم فردوسی


تالار حکیم ابوالقاسم فردوسی

تالار بزرگ فردوسی

تالار فردوسی دارای امکانات زیر است:

ظرفیت 1000 نفر- زیر بنا 6000 مترمربع – مجهز به سن گردان به عمق 14 متر، ارتفاع 26 متر ومیزانسن 17 متر –سیستم صوت دالبی دیجیتال ودالبی پرو لوجینگ -250 میکروفون با قابلیت استفاده 25 میکروفون و سیستم نورپردازی حرفه ای