شورای نظارت و ارزیابی

اعضای شورای ارزیابی و نظارت

   ردیف    نام و نام خانوادگی      سمت
      1   دكتر غلامرضا رضایی   رئيس دانشگاه
      2   دكتر عليرضا احمدی لداری   مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه
     3   دكتر فرهاد شهرکی   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
     4   دكتر درمحمد كردي تمنداني   معاون پژوهشي دانشگاه
     5    دكتر عبدالحمید بحرپیما   معاون پشتیبانی دانشگاه
     6   دكتر غلامرضا زمانیان   معاون دانشجویی دانشگاه
     7   دكتر ابراهیم نوری   معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
    8   دكتر نورمحمد یعقوبی   معاون طرح و توسعه دانشگاه