رئیس گروه برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی


رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

زهرا امینی

شماره تماس: 05431132330
  شرح وظایف
 
  1. بررسی وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی کادر آنها با توجه به توسعه دانشگاه.
  2. تهیه وتنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه وتنظیم پست های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت های واحد های تابعه دانشگاه با همکاری واحد های ذیربط.
  3. برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات سازمان و تشکیلات دانشگاه.
  4. همکاری با معاونت اداری و مالی در پیش بینی نیروی انسانی دانشگاه.
  5. ارائه گزارش  از پیشنهادات واصله  به شورای تحول اداری دانشگاه.
  6. بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارش لازم جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.