اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری سومین جلسه کارگروه مراکز علمی کاربردی استان

برگزاری سومین جلسه کارگروه مراکز علمی کاربردی استان

سومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز جامع علمی کاربردی با معرفی اعضای جدید کارگروه و تعیین دبیر (آقای دکتر مهیم شیهکی) روز دوشنبه 07/22/ 98ساعت 10 صبح در محل دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان واقع در ...

بازدید از نحوه آماده سازی کلاس های درس دانشکده ها

دفتر نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت دانشگاه در راستای فعالیت های خود بمنظور نظارت از نحوه آماده سازی کلاس های درس دانشجویان در نیمسال اول 99-98 توسط کارشناسان این دفتر اقدام به بازدید از تمامی دانشکده های دانشگاه در تاریخ 98/06...
برگزاری نهمین نشست تخصصی هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

برگزاری نهمین نشست تخصصی هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

نهمین نشست تخصصی هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در تاریخ 6 و 7 شهریورماه 1398 به میزبانی هیأت ناتک استان کردستان در دانشگاه سنندج برگزار گردید. در این نشست که دبیر و کارشناسان هیأت ناتک سیستان و بلوچستان شرکت کردن...
بازدید از مؤسسات آموزش عالی شهرستانهای سراوان و سوران

بازدید از مؤسسات آموزش عالی شهرستانهای سراوان و سوران

دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در تاریخ های 25 و 26 خردادماه سال جاری از دانشگاه پیام نور، مرکز جامع علمی- کاربردی، دانشگاه فرهنگیان شهرستان سراوان و همچنین دانشگاه پیام نور و مرکز جامع علمی- کاربردی شهرداری...
بازدید از مؤسسات آموزش عالی شهرستان ایرانشهر

بازدید از مؤسسات آموزش عالی شهرستان ایرانشهر

دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای وظایف محوله در تاریخ های 25 و 26 خردادماه سال جاری از دانشگاه فرهنگیان، مرکز جامع علمی- کاربردی فنی و حرفه ای و مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی اندیشه نو شهرستان ایرانشه...
بازدید از روند برگزاری امتحانات

بازدید از روند برگزاری امتحانات

در راستای ارزیابی روند برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از حوزه های برگزاری امتحانات بازدید بعمل آورد.
بازدید دوره ای هیأت نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت استانی

بازدید دوره ای هیأت نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت استانی

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 98/03/20 بهمراه دبیر هیأت استانی  و دو نفر از کارشناسان این دبیرخانه اقدام به بازدید از مراکز و مؤسسات آموزش عالی شهرستان زابل و زهک ( د...
بازدید هیأت نظارت و ارزیابی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی و جغرافیا و منابع طبیعی

بازدید هیأت نظارت و ارزیابی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی و جغرافیا و منابع طبیعی

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در تاریخ 98/02/30 از دانشکده الهیات و معارف اسلامی و همچنین دانشکده جغرافیا و منابع طبیعی بازدید بعمل آورد.
بازدید هیأت نظارت و ارزیابی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد

بازدید هیأت نظارت و ارزیابی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در تاریخ 98/02/28 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و همچنین دانشکده مدیریت و اقتصاد بازدید بعمل آورد.
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسات آموزش عالی شهرستان چابهار

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسات آموزش عالی شهرستان چابهار

   هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ های 1398/02/17 و 1398/02/18 از مراکز و مؤسسات آموزش عالی چابهار بازدید بعمل آورد. در این بازدید مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ع...