تبدیل وضعیت کارشناس رسمی به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی


تبدیل وضعیت کارشناس رسمی به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی

تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط دانشگاه به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی:

  1. منحصرا با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی،
  2. با رعایت حداکثر 50 سال سن،
  3. منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتوانند حداقل 10 سال در وضعیت هیات علمی خدمت کند.

 

این فرآیند پس از:

  1. اعلام نیاز گروه آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی،
  2. موافقت رئیس و یا هیات رئیسه دانشگاه در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی،
  3. مشروط به دارا بودن حداقل 60 درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری از آیین نامه ارتقای مرتبه ی اعضای هیات علمی با تایید هیات ممیزه،
  4. تصویب هیات امنای دانشگاه بلامانع است.