معرفی


معرفی

معرفي

مديريت آموزشی دانشگاه يكی از زيرمجموعه‌های معاونت آموزشی دانشگاه است كه نظارت بر حسن اجرای مقررات، آئين‌نامه‌ها و شيوه نامه‌های آموزشی، بررسی مستمر فرآيندهای خدمات آموزشی و استفاده بهينه از مجموعه عوامل ارائه دهنده خدمات آموزشی اهميت اين مجموعه را دو چندان نموده است.

تلاش اين مديريت و تمامی همكاران كه در فرآيند ورود و خروج دانشجويان و دانش آموختگان از ابتدای ثبت‌نام، حين تحصيل و فراغت از تحصيل ايفای نقش می‌نمايند، حاكی از آن است كه تمامی امور با دقت و حساسيت مضاعف انجام شود.

اميد است تلاش دست اندركاران در خانواده بزرگ دانشگاه سیستان و بلوچستان اهم از عضو هيأت علمی، دانشجو و پرسنل دانشگاه منجر به اعتلای بيشتر سطح علمی، توسعه و تقويت توليد علم و افزايش سهم توليدات علمی و تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقويت فضايل اخلاقی و ارزش‌های انقلاب اسلامی در كشور عزيزمان باشد.

اهم فعالیت های مديريت آموزشی دانشگاه:

  • ارتقاء کیفیت فعالیت‌های محوله آموزشی دانشجويان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
  • نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، قوانين و مقررات آموزشي در حوزه مديريت امور آموزش و دانشکده هاي تابع دانشگاه
  • تسریع و به‌روز رسانی ارائه کلیه خدمات آموزشی ( ثبت‌نام، حین تحصیل، فراغت از تحصیل )
  • افزایش میزان رضایت‌مندی مراجعان و تکریم ارباب رجوع
  • نظارت مستمر بر اجرای دقیق ضوابط و مقررات آموزشی
  • رسیدگی و ساماندهی به درخواست‌ها و مشکلات آموزشی دانشجویان
  • تسهیل مقررات و فرایندهای آموزشی و تفویض اختیارات قانونی به دانشکده‌ها
  • مشارکت در اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه در حوزه آموزش
  • بازنگری مستمر آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آموزشی

 

مديران اسبق آموزش دانشگاه

مديران آموزش دانشگاه از ابتدا تا كنون

رديف

نام و نام خانوادگي

گروه آموزشي

مدت زمان تصدي

از

تا

1

دكتر احمد بختیاری شهری

مهندسی کامپیوتر

1401/06/22

تا كنون

1

دكتر فرامرز سرحدي

مهندسی مكانیك

1399/05/08

1401/06/21

2

دكتر محمود عباسي

زبان و ادبيات فارسي

1394/03/01

1399/05/07

3

دكتر مهدي رضايي

مهندسي برق

1393/08/05

1394/01/22

4

دكتر جعفر صادقي

مهندسي شيمي

1390/07/05

1393/08/04

5

دكتر شهرام مهنا

مهندسي برق

1386/11/11

1390/07/04

6

دكتر محمد حسن نشاطي

مهندسي برق

1384/08/11

1386/11/11

7

دكتر عبداالله واثق عباسي

زبان و ادبيات فارسي

1382/12/27

1384/08/11

8

دكتر مسعود مرادي

تاريخ

1381/06/27

1382/11/01

9

دكتر حسين عشقي

شيمي

1380/06/17

1381/06/27 

10

دكترمحمد حسين سنگتراش

زيست شناسي

1375/05/14

1380/05/31 

11

دكتر اسماعيل زارع بهتاش

زبان و ادبيات انگليسي

1373/11/10

1375/05/13

12

مجتبي عطارزاده

تاريخ

1371/11/06

1373/11/10 

13

دكتر رحمت االله لشكري پور

رياضي

1370/10/23

1371/11/06