حذف پزشکی


حذف پزشکی

به‌منظور مشخص نمودن جزئیات اجرایی حذف پزشکی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، شیوه‌نامه حذف پزشکی درس در امتحانات پایان نیمسال و حذف پزشکی ترم به شرح زیر مصوب می‌گردد:

 1. دانشجویان لازم است در جلسات امتحان نهایی دروسی که ثبت‌نام دارند، شرکت نمایند.
 2. غیبت غیرموجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان می‌شود.
 3. پس از صدور گواهی استراحت توسط مرکز بهداشت و درمان، دانشجو درخواست خود را ثبت کرده و فرآیند تشخیص موجه بودن غیبت توسط کارشناس گروه آموزشي، مدیر گروه آموزشي، معاون آموزشی دانشکده و پزشک معتمد دانشگاه انجام می پذیرد.

توجه: فقط گواهی استراحت صادر شده توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه برای حذف پزشکی درس و یا حذف ترم، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 1. برای هرگونه درخواست حذف پزشکی (حذف پزشکی درس و یا حذف پزشکی ترم) دانشجویان بایستی مدارک درمانی خود را (اعم از خلاصه پرونده بستری، جواب آزمایش‌ها، عکس‌برداری‌های انجام شده، گواهی پزشک معالج، نسخه‌های دارویی و تسویه حساب مالی مراکز درمانی) را برای بررسی و اظهار نظر به پزشک معتمد دانشگاه ارائه و همچنین در سامانه گلستان نیز بارگذاری نمایند.
 2. حداکثر مهلت ثبت درخواست و ارائه مدارک معتبر به آموزش دانشکده برای حذف پزشکی درس هفت روز پس از برگزاري امتحان درس مربوطه است و اداره آموزش دانشکده موظف به رعایت این تبصره می‌باشد. (صرف ثبت درخواست در سامانه گلستان در موعد مقرر بدون بارگذاری مستندات لازم و عدم تایید درخواست، حقی را برای دانشجو ایجاد نمی نماید.) لذا توصیه می گردد دانشجو به طور مستمر فرآیند را پیگیری نماید.
 3. درصورتی‌که دانشجو در ایام امتحانات در بیمارستان بستری شود لازم است پس از ترخیص از بیمارستان با در دست‌داشتن خلاصه پرونده بیمارستان و تسویه مراکز پذیرش که ممهور به مهر بیمارستان باشد به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه و مدارک را به تأیید پزشک معتمد دانشگاه برساند.

نکته: بیماری‌های شایع فصلی از قبیل سرماخوردگی، گاستروآنتریت (دل‌درد، اسهال، استفراغ)، سردرد و سرگیجه تنها در صورتي منجر به حذف پزشکی می‌شوند که آثار حاد آنها به تشخيص پزشك معتمد دانشگاه در زمان امتحان بروز کرده باشد.

 1. در صورت موجه تشخیص داده شدن غیبت، آن درس به شکل حذف پزشکی در کارنامه ثبت می‌شود، و به‌هیچ‌عنوان امکان اخذ امتحان مجددی در آن نيمسال وجود ندارد.
 2. در صورت تشخیص موجه بودن غیبت و حذف پزشكي درس، رعایت حد نصاب کف واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست و در صورتی که این امر منجر به کاهش تعداد واﺣﺪهای دانشجو از حد نصاب شود آن نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل و جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود چنانچه در اين نيمسال، دانشجو ميانگين كمتر از 12 را كسب كند براي دانشجويان ورودي هاي قبل از 1402 آن نيمسال جزو مشروطي محسوب مي‌شود اما براي ورودي 1402 به بعد ميانگين نيمسال تحصيلي مذكور با ميانگين نيمسال تحصيلي بعدي جمع و ميانگين گيري شده و در صورتي كه ميانگين تجمعي اين نيمسال هاي تحصيلي كمتر از 12 باشد، يك نيمسال تحصيلي مشروط براي دانشجو منظور خواهد شد. معيار انتخاب واحد در نيمسال تحصيلي بعد از محاسبه مشروط تجمعي، بر اساس قانون مشروطي دانشجو مي باشد. دانشجو در نیمسال بعد از مشروطی، حداکثر 14 واحد (برای ورودی های قبل از 1402) و یا 15 واحد درسی (برای ورودی های پس از 1402) می تواند انتخاب نماید.
 3. درصورتی‌که دانشجو در جلسه امتحان درس حاضر باشد، امکان بررسی حذف پزشکی آن درس پس از امتحان وجود ندارد.
 4. درخواست حذف ترم به علت بیماری یا حادثه، تنها در صورتی قابل‌بررسی است که دانشجو در هیچ امتحانی شرکت نکرده باشد؛ و برای دانشجو هیچ نمره ای در آن نیمسال ثبت نشده باشد.
 5. در صورت بیماری، لازم است دانشجو شخصاً قبل از شروع امتحانات به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نموده و پس از انجام معاینه توسط پزشک دانشگاه، گواهی پزشکی تأیید شده را دریافت نماید. در شرایط خاص به دلیل عدم امکان مراجعه دانشجو در روز امتحان به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، دانشجو لازم است در طول مدت استراحت صادر شده توسط پزشک معالج (در اولین فرصت) به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نماید. بدیهی است در صورت عدم تأیید بیماری توسط پزشک معتمد دانشگاه، غیبت دانشجو غیرموجه تلقی خواهد شد.
 6. درصورتی‌که دانشجو در حین جلسه امتحان دچار بیماری حاد شود به‌طوری‌که قادر به ادامه حضور در جلسه امتحان نباشد لازم است با هماهنگی رئیس جلسه پس از ترک جلسه امتحان، بلافاصله به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نماید.
 7. تفسير و تصميم گيري در خصوص موارد خاص و يا پيش بيني نشده در اين شيوه نامه بر عهده معاون آموزشي دانشگاه خواهد بود.

 

فرآیند حذف پزشکی دروس

شیوه نامه بررسی درخواست حذف پزشکی درس در امتحانات پایان نیمسال و حذف پزشکی ترم