اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت سال تحصیلی 1404-1403

 • 10 بهمن 1402
 • 532
 • 0
دانشگاه سیستان و بلوچستان مطابق با آیین نامه وزارتی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری جهت سال تحصیلی 1404-1403 دانشجو می پذیرد . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های پیوست را ملاحظه نمایند.

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه خلیج فارس در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

 • 04 بهمن 1402
 • 143
 • 0
دانشگاه خلیج فارس جهت سال تحصیلی1404-1403 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری استعدادهای درخشان می پذیرد متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمایند.

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه مازندران در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

 • 30 دی 1402
 • 150
 • 0
دانشگاه مازندران جهت سال تحصیلی 1404-1403 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را ملاحظه نمایند.

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه یزد در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

 • 30 دی 1402
 • 184
 • 0
دانشگاه یزد جهت سال تحصیلی 1404-1403 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را ملاحظه نمایند.
فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه هنر اصفهان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه هنر اصفهان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

 • 23 دی 1402
 • 185
 • 0
دانشگاه هنر اصفهان جهت سال تحصیلی 1404-1403 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های پیوست را ملاحظه نمایند.

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت ایران در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

دانشگاه علم و صنعت ایران جهت سال تحصیلی 1404-1403 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمایند.

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی بیرجند در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

دانشگاه صنعتی بیرجند جهت سال تحصیلی 1404-1403 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های پیوست را مطالعه نمایند.

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

 • 13 دی 1402
 • 275
 • 0
دانشگاه شیراز جهت سال تحصیلی 1404-1403 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های پیوست را مطالعه نمایند.

بورس تحصیلی سازمان همکاری فضایی آسیا- اقیانوسیه در دانشگاههای کشور چین

فراخوان بورس تحصیلی سازمان همکاری فضایی آسیا- اقیانوسیه در دانشگاههای( NorthWestern,Harbin,Beihang ) کشور چین در مقاطع ارشد و دکتری پیوست می باشد . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های پیوست را مطالعه نمایند.