اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

نحوه ورود و بارگذاری مدارک دعوت شدگان به مصاحبه داوطلبان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان

احتراما دانشجویانی که جهت حضور در مصاحبه دکتری از طریق بدون آزمون از طرف دفتر استعداد درخشان با ایشان تماس حاصل شده است از طریق سامانه LMS با رمز عبور و نام کاربری خود که کد ملی ایشان است وارد شده و مدارک خود را بارگذاری نمایند و ...

تمدید پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون را تا تاریخ 1401/02/28تمدید نموده است متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  ذیل مراجعه نمایند: www.modares.ac.ir/edu

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان مطابق با آئین نامه وزارتی دانشجوی دکتری استعداد درخشان می پذیرد . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند: yun.ir/eOs2h4

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود مطابق آئین نامه وزرارتی در مقطع دکتری دانشجو استعداد درخشان می پذیرد .متقاضیاند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32

مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای استعدادهای درخشان

مصوبه شورای استعدادهای درخشان برای دانشجویانی که در دوره های فرعی ( گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته های درسی) شرکت کرده اندجهت بهره مندی از تسهیلات پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی(اقتصاد مالی) و میکروبیولوژی دانشجوی بدون آزمون می پذیرد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت این دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایند: https://www.ashrafi.ac.ir

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا مطابق  با آیین نامه پذیرش دکتری استعدادهای درخشان جهت سال تحصیلی 1402-1401 دانشجو می پذیرد متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/18/form/pId1313...

ابطال مواد4 و 7 و 8 از آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان.

  • 20 فروردین 1401
  • 1
  • 0
ابطال مواد 4 و 7 و 8 آئین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس فارس جهت سال 1401 دانشجوی دکتری  استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون ورودی می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت این دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه نمایید. https://pgu.ac.ir/fa/announcements/1352

ابطال مواد4 و 7 و 8 از آیین نامه پذیرش دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان

مواد  4 و 7 و 8 آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد باطل گردید.