اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

اطلاعیه فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) جهت مهر ۱۴۰۱

اطلاعیه فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان 1401 جدول الف اسامی اولیه ویدیو راهنمای ورود به صفحه استعدادهای درخشان- پوشه کارشناسی ارشد بدون آزمون

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت مهر 1400

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان