انصراف


DDR Menu

مقررات دانشجویان انصرافی و اخراجی

دانشجوی انصرافی و اخراجی:

 • ثبت نام نکردن دانشجو (عدم انتخاب واحد) در هر نیم سال تحصیلی انصراف از تحصیل محسوب می شود.
 • دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را پس از تکمیل و امضا فرم انصراف در سامانه گلستان بارگذاری و تائید نماید.
 • دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا 2 ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف موقت خود را پس بگیرد. در غیر اینصورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.
 • چنانچه دانشجویی در دوره ی کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم و اخراج می شود.
 • تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی انصراف دائم از تحصیل یا اخراج بر عهده ی شورای آموزشی دانشگاه و شورای موارد خاص می باشد.
 • دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورت اخذ مدرک کاردانی به هیچ وجه حق درخواست بازگشت به تحصیل را نخواهد داشت.

 

ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان انصراف از تحصیل و اخراج:

 

 • کلیه ی دانشجویان روزانه (اخراج، انصراف، دانش آموخته) که از مزایای آموزش رایگان بهره مند می شوند، مکلفند برابر با مدت تعهد بر اساس سهمیه ی منطقه در کشور خدمت نمایند.
 • دانشجویان انصرافی و اخراجی مقطع کارشناسی که واجد شرایط دریافت گواهی مدرک کاردانی نمی باشند و یا متقاضی دریافت مدرک کاردانی نیستند، تعهد خدمت ایشان فارغ از سهمیه منطقه پذیرفته شده، یک برابر مدت تحصیل محاسبه می گردد. بدیهی است در صورت صدور مدرک کاردانی، میزان تعهد خدمت ایشان با در نظر گرفتن سهمیه منطقه ی پذیرفته شده محاسبه می شود.  
 • تعهد خدمت دانشجویان انصرافی و اخراجی صرفا با توجه به مدت تحصیل و نیمسال های ثبت شده محاسبه می شود.
 • هر نیمسالی که دانشجویان روزانه به صورت شهریه پرداز، شهریه ی آن را پرداخت نموده اند جزء مدت تعهد خدمت ایشان محسوب نمی شود.
 • نیمسال های حذف شده یا مرخصی با احتساب سنوات، در مدت تعهد خدمت محاسبه می شود.
 • نیمسال های حذف یا مرخصی بدون احتساب سنوات مشمول تعهد خدمت نمی شود.
 • دانشجویان انصرافی و اخراجی،در صورتی که متقاضی ادامه تحصیل در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باشند (به غیر از دانشگاه آزاد اسلامی) می توانند ایفای تعهد خدمت خود را تا پایان تحصیلات مقطع جدید به تعویق بیاندازند.
 • دانشجویان انصرافی و اخراجی نیز می توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تسویه تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع ناتمام استفاده نمایند.

 

 شرایط شرکت مجدد در آزمون سراسری و تطبیق واحد دانشجویان انصرافی و اخراجی:

 

 1. دانشجویان اخراجی و انصرافی به شرط نداشتن منع مقررات نظام وظیفه می توانند مجدد در آزمون سراسری شرکت نمایند.
 2. کلیه دانشجویان روزانه و غیر روزانه همه ی مقاطع تحصیلی به شرط نداشتن منع نظام وظیفه می توانند همزمان با تحصیل در دانشگاه و بدون انصراف از تحصیل مجدد در آزمون سراسری جدید ثبت نام نمایند و در صورت قبولی، باید از رشته قبلی خود انصراف داده و فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل خود ارائه دهند.
 3. دانشجویان مشمولین خدمت دوره ضرورت در تمام دوران تحصیلی خود تنها یک مرتبه امکان انصراف از تحصیل و شرکت مجدد در کنکور همان مقطع را دارند.
 4.  تحویل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی به دانشجویان دختر انصرافی و اخراجی (روزانه) مشروط به ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان می باشد.
 5. دانشجویان پسر با ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائمی و یا معافیت تحصیلی از دانشگاه جدید و ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان می توانند مدارک خود را تحویل بگیرند.
 6. در صورت درخواست مدارک از طرف دانشگاه محل تحصیل جدید (به غیر از دانشگاه آزاد اسلامی)، کلیه مدارک تحصیلی (دیپلم، پیش دانشگاهی و ریزنمرات دوره ی متوسطه)  دانشجوی انصرافی و اخراجی به دانشگاه جدید ارسال خواهد شد.
 7. ارسال مدارک دانشجویان اخراجی و انصرافی دوره ی روزانه به دانشگاه آزاد اسلامی منوط به ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان می باشد.

نکته ی مهم: ارائه ریزنمرات دانشگاهی تایید شده به دانشجوی انصرافی و اخراجی (روزانه) جهت تطبیق واحد دروس گذرانده، منوط به ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان می باشد.

 

معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی:

 • دانشجویان پسر، بعد از دریافت حکم انصراف بایستی نامه ابطال معافیت تحصیلی خویش را از اداره ی آموزش دانشگاه دریافت و به سازمان نظام وظیفه ارائه نمایند.
 • دانشجویان پسر، یک سال پس از ابطال معافیت تحصیلی فرصت دارند تا در رشته جدید پذیرش و ثبت نام نمایند در غیر این صورت جهت دریافت دفترچه آماده به خدمت به پلیس ۱۰+ مراجعه نمایند.

 

خلاصه مراحل انصراف:

 1. تکمیل فرم درخواست انصراف از طریق سامانه گلستان
 2. انجام تسویه حساب
 3. صدور حکم انصراف در آموزش کل
 4. درخواست ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان پسر

 

مراحل ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان و دریافت ریز نمرات دانشگاهی دانشجویان انصرافی و اخراجی:

 1. ثبت نام در سامانه سجاد
 2. بررسی و تایید درخواست در سامانه سجاد توسط کارشناس مسئول آموزش کل
 3. بررسی و تایید توسط کارشناس سامانه سجاد ( سازمان امور دانشجویان )
 4. دریافت نامه ی ایفای تعهد از سامانه ی سجاد توسط کارشناس مسئول آموزش کل
 5. تحویل ریز نمرات دانشگاهی و مدارک تحصیلی و ثبت نامی

نکته مهم: تسویه حساب دانشجو از قسمت های مختلف دانشگاه (دانشکده، وام و رفاه، خوابگاه و ... ) با تسویه تعهد خدمت آموزش رایگان متفاوت می باشد.

مقررات دانشجویان انصرافی و اخراجی

فرآیند درخواست انصراف از تحصیل (مقطع کارشناسی) در سامانه جامع دانشگاهی گلستان

فرم تعهد انصراف از تحصیل

لغو تعهد آموزش رایگان