شورای موارد خاص


شورای موارد خاص دانشگاه سیستان و بلوچستان

شورای بررسی موارد خاص دانشگاه بالاترين مقام تصميم گيرنده در مسائل آموزشی محسوب می‌شود و مسئولیت رسيدگي به مشكلات آموزشي خاص دانشجويان و متقاضیان در تمام مقاطع تحصيلي که دارای شرایط خاص می باشند، بررسی درخواست های دانشجویان و پرونده‌ی آموزشی ایشان، تهیه گزارش تخصصی و اجرای احکام صادر شده را دارد.

انواع درخواست شورای بررسی موارد خاص:

  • درخواست اعاده به تحصیل دانشجویانی که به دلیل مشروطی از دانشگاه اخراج آموزشی شده اند
  • درخواست اعاده به تحصیل برای دانشجویانی که به دلیل عدم انتخاب واحد یا عدم مراجعه راکد شده اند
  • درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات برای دانشجویانی که شرایط خاص دارند
  • درخواست مرخصی با احتساب در سنوات بیشتر از حد مجاز آیین نامه
  • در خواست تمدید سنوات برای دانشجویانی که سنوات آموزشی مجاز آن ها به اتمام رسیده است
  • درخواست های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • درخواست تغییر گرایش برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
  • سایر درخواست های دانشجو که به دلیل مشکلات و موارد خاص از دانشگاه دارد

لازم به ذکر است برای دانشجویانی که نام کاربری آنها راکد شده است صرفاً درخواست اعاده به تحصیل فعال می باشد.

 

 

نحوه ی ثبت درخواست:

 دانشجویان برای ثبت درخواست خود می‌توانند از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان و بر اساس درخواست خود یکی از فرآیندهای آموزشی را انتخاب نمایند. در نظر داشته باشید بررسی درخواست های شورا با پرداخت هزینه می باشد که مبلغ مربوطه در آن درخواست مشخص می باشد.

تاریخ های برگزاری شورای موارد خاص دانشگاهی در نیمسال اول 1404-1403

  • یکشنبه 10 تیر 1403
  • یکشنبه 18 شهریور 1403

 

 

 

فرآیند تمدید سنوات برای بار سوم (نیمسال یازدهم) و چهارم (نیمسال دوازدهم) (مقطع کارشناسی)

درخواست تمدید سنوات نیمسال سیزدهم به بعد

درخواست های مرتبط با شورای موارد خاص (دانشجویان اخراج مشروطی-بازگشت به تحصیل-مرخصی تحصیلی بدون احتساب)

مجموعه مصوبات و آیین نامه ها

راهنمای ثبت درخواست های کمیسیون بررسی موارد خاص در سامانه سجاد