تماس با ما


تماس با ما

زاهدان- خیابان دانشگاه- سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان-مرکز آموزشهای الکترونیکی-صندوق پستي: ۹۸۷-۹۸۱۵۵
 
تلفن رییس مرکز:        31136855-054          پست الکترونیک : esmaeeli@ece.usb.ac.ir
 

تلفن کارشناسان :

 

گروه مدیریت فناوری اطلاعات و گروه مدیریت بازرگانی        ۳۱۱۳۶۸۵۸-۰۵۴      پست الکترونیک :vle@usb.ac.ir 

 

گروه مدیریت کارآفرینی و گروه روانشناسی       31136854-054      پست الکترونیک : elearning@usb.ac.ir