دكتري


دكتري

تقويم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401

تقويم آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401

مجموعه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي مقطع دکتري تخصصي ورودي هاي سال تحصيلي 97 و پس از آن

الزامات و توصيه هاي بهداشتي و ايمني براي حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در دانشگاه

آزمون های زبان انگلیسی و زبان عربی مورد قبول و شرایط آنها جهت بهره برداری دانشجویان مقطع دکتری

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱3۹۹

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

بخشش مالی یک نیمسال تحصیلی مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان روزانه مقطع دکتری متقضی استفاده از فرصت مطالعاتی 6 ماهه

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مقررات آموزشی دوره دکتری دانشجویان شاهد و ایثارگر

مقررات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

مجموعه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي -دوره دكتري ناپيوسته ورودي سال تحصيلي 1397-98 و پس از آن

آیین نامه شورای بررسی موارد خاص وزارت علوم

سنوات ارفاقی دانشجویان

مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره دكتري (ورودي 95 و بعد از آن)

مجموعه مقررات و آیین نامه آموزشی دوره دکتری ( ورودي ۸۹ به بعد)

اصلاحات آئین نامه های ارشد و دکتری

نحوه نگارش پایان نامه دانشجویان زبان های خارجه

آیین نامه آموزشی فرزندان شاهد و ایثارگر

آیین نامه ی یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی ابلاغی وزارت سال 1397