گزارش عملکرد


گزارش عملکرد

# فایل تعداد دانلود
1 تعمیرات خوابگاه های شماره 5 و 6رضوان ، 6و7 عفاف وخوابگاه 1 دبیرستان 16
2 بازسازی موتورخانه های دبیرستان، استخر، بازسازی دستگاه های چیلر وکانال تاسیساتی مجموعه خوابگاهی عفاف و حجاب 7
3 بازسازی و تعمیرات سالن ورزشی حجاب، سالن های ورزشی خواهران ادبیات و رنگ آمیزی مجتمع ورزشی 22 بهمن 4
4 پروژه های در حال اجرا شامل: تکمیل و تجهیز آشپزخانه سلف سرویس مهندسی، اجرای بلوک شمالی، جنوبی و میانی دانشکده علوم انسانی، تکمیل اسکلت دانشکده هنر و معماری، مجتمع آموزشی، کمک آموزشی و خوابگاهی، آزمایشگاه سازه و هیدرولیک، اجرای اسکلت دبیرستان دخترانه خاش 4
5 پروژه های افتتاح شده شامل: مرکز کارآفرینی و فن بازار، مجتمع نوآوری و شکوفایی، ساختمان اداری و آموزشی دانشکده صنعت و معدن خاش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 7
6 محوطه سازی شامل: طراحی و اجرای محوطه دانشکده تربیت بدنی، طراحی محوطه دانشکده علوم انسانی و هنر و معماری 4
7 پروژه های خیرین شامل: آزمایشگاه مرکزی شماره 2 و احداث کتابخانه 4
8 اجرای ایزوگام خوابگاه های 5 و 10 رضوان، ساختمان شماره ۱ تا ۳ پردیس و برخی از اماکن دانشگاه 3
9 مدیریت فضای سبز شامل شناسایی و تدوین برنامه کارایی منابع، استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر و استفاده مطلوب از زمین در مکان یابی ساختمان ها و کم کردن فضاهای ناکارآمد 11
10 گزارش عملکرد اداره تعمیرات - 1396 16
11 پروژه مسجد قائم (عج) 4
12 گزارش پروژه آسفالت سایت دانشگاه 0
13 پروژه گازرسانی 2
14 بازدید معاون طرح و توسعه-تابستان 99 0