گزارش عملکرد


گزارش عملکرد

# فایل تعداد دانلود
1 تعمیرات خوابگاه های شماره 5 و 6رضوان ، 6و7 عفاف وخوابگاه 1 دبیرستان 46
2 بازسازی موتورخانه های دبیرستان، استخر، بازسازی دستگاه های چیلر وکانال تاسیساتی مجموعه خوابگاهی عفاف و حجاب 17
3 بازسازی و تعمیرات سالن ورزشی حجاب، سالن های ورزشی خواهران ادبیات و رنگ آمیزی مجتمع ورزشی 22 بهمن 6
4 پروژه های در حال اجرا شامل: تکمیل و تجهیز آشپزخانه سلف سرویس مهندسی، اجرای بلوک شمالی، جنوبی و میانی دانشکده علوم انسانی، تکمیل اسکلت دانشکده هنر و معماری، مجتمع آموزشی، کمک آموزشی و خوابگاهی، آزمایشگاه سازه و هیدرولیک، اجرای اسکلت دبیرستان دخترانه خاش 14
5 پروژه های افتتاح شده شامل: مرکز کارآفرینی و فن بازار، مجتمع نوآوری و شکوفایی، ساختمان اداری و آموزشی دانشکده صنعت و معدن خاش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 13
6 محوطه سازی شامل: طراحی و اجرای محوطه دانشکده تربیت بدنی، طراحی محوطه دانشکده علوم انسانی و هنر و معماری 12
7 پروژه های خیرین شامل: آزمایشگاه مرکزی شماره 2 و احداث کتابخانه 20
8 اجرای ایزوگام خوابگاه های 5 و 10 رضوان، ساختمان شماره ۱ تا ۳ پردیس و برخی از اماکن دانشگاه 6
9 مدیریت فضای سبز شامل شناسایی و تدوین برنامه کارایی منابع، استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر و استفاده مطلوب از زمین در مکان یابی ساختمان ها و کم کردن فضاهای ناکارآمد 17
10 گزارش عملکرد اداره تعمیرات - 1396 24
11 پروژه مسجد قائم (عج) 12
12 گزارش پروژه آسفالت سایت دانشگاه 8
13 پروژه گازرسانی 12
14 بازدید معاون طرح و توسعه-تابستان 99 8
15 گزارش مصور عملکرد 6 ماهه اول سال 1399 واحد برق دانشگاه 12
16 گزارش ترمیم ایزوگام دانشگاه - زمستان 1399 1
17 گزارش اجرای فونداسیون سالن امتحانات 9
18 گزارش بازدید معاون طرح و توسعه-شهریور 1400 6

کتابچه های گزارش عملکرد 6 ماهه