خدمات کلاس ها و سالن آمفی تئاتر

شرح وظایف:

1- آماده‌سازی و مهیا ساختن کلاس‌ها و سالن آمفی تئاتر جهت برگزاری برنامه‌های جمعی از قبیل نشست‌ها، کرسی‌ها، آئین و جلسات گسترده

2- حضور در برنامه‌ها و کلاس‌هایی که در ساعات غیر اداری(عصر و شب) برگزار می‌شود.

3- همکاری با سایر همکاران در برگزاری  اجرای برنامه‌ها

4- نظافت سالن، کلاس‌ها و محیط اداره فوق برنامه