دوره‌های مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی


دوره‌های مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه با همکاری مرکز آموزش‌های آزاد، دوره‌های مهارت‌آموزی بصورت رایگان و یا با تخفیف ویژه دانشجویی برای دانشجویان برگزار می‌نماید:‌

-دانشجویان جهت مشاهده لیست دوره‌ها به لینک https://www.usb.ac.ir/cs صفحه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراجعه نمایند.

- ثبت‌نام دوره‌ها بصورت حضوری تا تاریخ 1401/08/07در مرکز مدیریت مهارت‌آموزی واقع در دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، جنب دبستان پسرانه، اداره فوق برنامه صورت می‌پذیرد.