کانون های فرهنگی و هنری اجتماعی


کانون های فرهنگی و هنری اجتماعی

         کارشناس کانون‌ها: مریم زیبائیان

پست الکترونیک: m.zibaeian@yahoo.com

            شماره تماس:102-31132941

 

کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان نهادی دانشجویی می باشد و یکی از اصلی ترین و متنوع ترین عرصه‌های  داوطلبانه دانشجویی است.

کانون‌های فرهنگی و هنری بسترساز تعامل، سازگاری و در عین حال پویایی ذائقه های متنوع می باشد.

۱۹ کانون در زمینه های فرهنگی، هنری و اجتماعی با هدف بهبود و ارتقا هر چه بیشتر و بهتر سطح رشد اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، بهبود ساختار فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و همچنین دستیابی به فرهنگ متعالی ایرانی_اسلامی بنیان نهاده شده است.

اهم وظایف کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری:

_ فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری و اجرای فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی

 _ برگزاری مراسم مختلف فرهنگی، مذهبی و سیاحتی در دانشگاه

_ برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان

_ برگزاری دوره های مختلف آموزشی ، مسابقات مختلف فرهنگی و هنری، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری و نمایشگاههای هنری

_ ایجاد زمینه های مناسب برای تولید و عرضه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان و تشکیل نمایشگاههای آثار هنری دانشجویان

_ ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری

_ برقراری ارتباط و همکاری مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی استان