جشنواره‌های دانشجویی


جشنواره‌های دانشجویی

جشنواره بین المللی فارابی

جشنواره بین‌المللی فارابی، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌صورت سالانه برگزار می‌گردد. این جشنواره با عنایت به اهداف مشخص شده برای آن در دو حوزه نظری و کاربردی، از حیث سازمانی به‌گونه‌ای تعریف شده تا از حداکثر حمایت مراکز پژوهشی- آموزشی فعال در گستره علوم انسانی برخوردار باشد.

جشنواره خوارزمی

جشنواره بین‌المللی خوارزمی بستری است که ضمن تکریم مقام والای اندیشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوری، زمینه‌های تعامل و همکاری علمی بین دانشمندان داخل و خارج را نیز فراهم می‌سازد. جشنواره بین‌المللی خوارزمی گفتمانی است علمی، در راستای استراتژی گفتگوی تمدنها منبعث از روح همزیستی مسالمت آمیز ایرانی و فرهنگ اسلام با جوامع بین‌الملل.

جشنواره ملی دانشجوی نمونه

به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان در گسترش اصول و ارزش های اسلامی واخلاق حرفه ای و با هدف افزایش تحرک ، نوآوری و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی و فرهنگی در بین دانشجویان این جشنواره برگزار می شود.

جشنواره ملی حرکت

جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن‌های علمی دانشجویی و با تأکید بر هم ‎افزایی، تکثیر ایده‎ های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن‌های علمی دانشجویی همه ساله برگزار می‌شود.

جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ، بارزترین و شاخص ترین ثمرات تحقیقاتی دانشجویان کشور را مدنظر قرار داده تا با معرفی آن به جامعه دانشگاهی و دانشجویان و پیوند نتایج این تحقیقات با صنعت و تولید ، به اصلاح مسیر و ارتقای امور علمی ـ پژوهشی کشور همت ورزد. این مهم در قالب برگزاری مراسم انتخاب پایان نامه سال دانشجویی بیش از ده سال است که با همت جهاد دانشگاهی در قالب تشکیلاتی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و با اهداف ترویجی درحو زه پژوهش و تولید دانش شکل گرفته است.

جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی

با عنایت به اینکه دانشجویان و پژوهشگران، سازندگان جامعه و پدید آورندگان جریان‎های فکری و فرهنگی هستند و نتایج تحقیقات آنهاست که دگرگونی و پیشرفت درعرصه های گوناگون علم و فرهنگ را میسر می سازد، شناسایی و معرفی این نخبگان هدف بنیادی جشنواره کتاب سال دانشجویی تعیین شده است.