نشریات


نشریات

             کارشناس نشریات: سمیرا سراوانی

پست الکترونیک: sa,irasaravani2018@gmail.com

           شماره تماس:123-31132941

 

شرح وظایف :

- برگزاری كارگاه‌های آموزشی و ارایه آموزش‌های مجازی از طریق جزوه‌ها،  نرم‌افزار و فیلم‌های آموزشی و صدور گواهی  پایان دوره برای شركت كنندگان

- تهیه آرشیو كامل نشریات به صورت مكتوب و الكترونیكی

- اجرای طرح رتبه‌بندی نشریات به منظور ارزیابی و توزیع عادلانه امكانات

- برگزاری نمایشگاه‌های نشریات دانشجویی

- برگزاری جلسات هم‌فكری اصحاب نشریات با مسؤولین دانشگاه

- هماهنگی تشكیل جلسات كمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و تنظیم و بایگانی صورتجلسات

- صدور حكم برای اعضای كمیته ناظر بر نشریات

- بررسی تقاضای صدور مجوز انتشار نشریات و پیگیری های لازم در این خصوص و توجیه دانشجویان ، متقاضی انتشار نشریه در خصوص روال اخذ مجوز نشریه و تكمیل فرم‌های مربوطه

- بررسی تقاضاهای تغییر مجوز یا مدیر مسئول و سردبیر یا نام نشریه و ارجاع به مدیر فرهنگی جهت طرح در كمیته ناظر بر نشریات

- اعلام نظر كمیته ناظر بر نشریات به دانشجویان متقاضی

- پیگیری كمك‌های مالی به نشریات دانشگاهی

- برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت در كمیته ناظر

- ارتباط مستمر با خانه نشریات وزارت علوم

- شركت در نشست‌های تخصصی كارشناسان نشریات دانشگاه‌های سراسر كشور

- پیگیری شركت در جشنواره ملی نشریات

- ثبت اخبار و اطلاعیه ها در سایت دانشگاه

- ثبت  تمامی گزارش‌های فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی در درگاه  فرهنگی