مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی


مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

مسئول مرکز: علیرضا طالب شیری

            پست الکترونیک: ali.talebshiri@gmail.com

               شماره تماس:2730-31132941

 

این مرکز باهدف توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرآیند اصلی نیازسنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتا ارائه خدمات مهارت‌آموزی موردنیاز بازار کار به دانشجویان با تکیه با ظرفیت‌های بالقوه  و بالفعل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایجاد گردیده است. در مورد لزوم مهارت‌آموزی در چند سال اخیر به خاطر اشباع شدن بازار اشتغال برای تحصیل‌کردگان دانشگاهی، فراگیری یک مهارت برای هر دانشجو و فارغ‌التحصیل دانشگاهی ضروری است.

برنامه‌های کوتاه مدت :

 1- برگزاری دوره های مختلف اشتغال و کار آفرینی و مهارت در سطوح مختلف در بازه های زمانی متفاوت جهت مهرت آفرینی و نزدیک نمودن دانشجویان به بازار کار .

2- امضای تفاهم نامه با فنی حرفه ای موسسات خصوصی و استفاده از ظرفیتهای موسسات مرتبط در این زمینه .

3- گسترش آموزش های مهرت محور از حوزه دانشجویی به کارمندی و خانواده های اساتید .

4- راه اندازی سیاست مربوط به آموزش های مهرتی .

5- برگزاری کلاسهای  مطابق     با نیاز سنجی های فوق الذکر .

6- ارزیابی نتایج برگزاری کلاسها در پایان ترم .

7- راه اندازی  صفحات    و کانال های ارتباطی مختلف جهت اطلاع رسانی جامع .

8- معرفی فارغ التحصیلان دانشگاه برای شرکت در این نوع کلاسها در صورت تمایل آنها .

9 استفاده از دانش آموختگان متخصص در امر مهارت آموزی

برنامه‌های میان مدت :

 1-ایجاد ارزش آفرینی برای مهارت آموزی و حرکت به سوی علم توام با عمل

2- ایجاد جذابیت بازار کار برای دانشجویان تا از تئورگرایی و آموزشهای ذهنی دور شده و آماده و رو به ثروت آفرینی از دانش گردند.

3- همکاری و همراهی با تمام عناصر و ظرفیت های دانشگاه جهت اشتغال آفرینی و ایجاد فضا برای مهارت آموزی و فعال سازی دانشجویان جهت ورود به عرصه کار

برنامه‌های بلند مدت :

 حرکت به سوی دانشگاهی با فارغ التحصیلان ماهر و بدون دغدعه اشتغال