اداره فوق برنامه

 

رئیس اداره: محمدهادی اوین

پست الکترونیک: Evin.hadi@yahoo.com

شماره تماس:2730-31132941

 

"با شعار هر دانشجو یک مهارت و تخصص"

دانشجویان در کنار دروس تخصصی رشته تحصیلی خود، نیاز به برنامه‌های جنبی نیز دارند که با توجه به سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی هر دانشگاه و تشخیص اولویت‌ و نیاز سنجی‌های صورت گرفته شکل متفاوتی پیدا می‌نماید. در دانشگاه سیستان و بلوچستان اداره فوق برنامه با توجه به دغدغه‌های آینده شغلی دانشجویان، توجه و تمرکز خود را بیشتر معطوف به آموزش مهارتهای نرم افزاری هر رشته دانشگاهی و مهارت‌های شغلی منجر به اشتغال گذارده است.

 

شرح وظایف:

1- پیگیری و به نتیجه رساندن شعار هر دانشجو یک مهارت و تخصص با توجه به ضرورت کارآفرین بودن دانشگاه

2- ارتقاء سطح دانش مهارتی و آموزش‌های لازم جهت بالابردن سطح فناوری دانشجویان در راستای کارآمدی آنان

3- آموزش زبان انگلیسی با توجه به ضعیف بودن پایه زبان برخی دانشجویان و کارآمدسازی آنان در جهت استفاده از منابع درس زبان اصلی و تقویت آنان در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر

4- برگزاری طرح‌های تابستان اوقات فراغت فرزندان و خانواده‌های اساتید، کارکنان

5- افزایش طرج مهارت‌های نرم افزاری کارکنان با همکاری واحد آموزش مدیریت توسعه منابع انسانی دانشگاه

6- پایش خوابگاه‌ها و نیاز سنجی حهت کارهای فرهنگی و اعزام رابط به خوابگاه‌های دانشگاه

7- آموزش‌های بهداشتی توسط رابطان دانشگاه علوم پزشکی در سطح خوابگاه‌ها(ویژه خوابگاه‌های دختران)