کارشناس فوق برنامه

        کارشناس فوق برنامه: فریده راهداری

شماره تماس:2730-31132941

پست الکترونیک: fariderahdari@gmail.com

 

شرح وظایف:

- تشکیل و آماده‌سازی مدارک و پرونده‌های متقاضیان آموزش در اداره فوق برنامه

- نظارت بر اجرای دوره‌ها، کلاسها، برنامه‌های اداره فوق برنامه و همچنین رفتار دانشجویان دختر در محیط فوق برنامه

- پایش و بررسی مسائل اجتماعی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه و انتقال آن به مسئولین تصمیم گیرنده

برنامه‌های کوتاه مدت:

جلسات مختلف در کاهش تنش های خانوادگی ، فکری ، عصبی و روحی

جلسات مختلف با مشاوره ها برای دوست یابی صحیح و سالم در محیط دانشگاه

آموزش های ضروری برای کنار آمدن با محیط جدید( دانشگاه دانشجویان جدید الورود)

ایجاد کانال ارتباطی پیشگیری از هر گونه آسیب های  اجتماعی و اخلاقی و رابطه دو سویه جهت سلامت فکری و اخلاقی دانشجویان در دوران تحصیل

ایجاد دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان در جهت تقویت دانسته ها و آگاهی آنان برای هم افزایی توان آسیب زودایی از محیط های دولتی خوابگاهی دانشجویان و ایجاد انگیزه برای همکاری آنان با حوزه اجتماعی دانشگاه

برنامه‌های میان مدت:

بررسی و واکاوی علمی نقاط قوت و ضعف رفتار اجتماعی دانشگاه با دانشجویان و محیط پیرامون ( بازه زمانی 18 ماهه)

برنامه‌های بلند مدت:

حرکت به سوی خانواده سالم  و زنانی توانمند و پیشتاز در عرصه های اجتماعی

آموزش و پژوهش در خصوص حوزه های مختلف بانوان و ایجاد خوراک فکری جهت تصمیم گیرندگان درون و برون دانشگاهی