حقوق شهروندی

دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی

کلیات:

۱.   دبیران حقوق شهروندی دستگاههای اجرايي و مديران کل اجتماعي استانداري ها ،مسئول پي گيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي اين دستور العمل مي باشند

۲.      جلسات منظمی با حضور مدیران مراکز تابعه و واحدهای تحت پوشش  براي توجيه برنامه ها و پي گيري اجراي آنها برگزار مي شود.

۳.   مخاطبان اصلی برنامه ها واقدامات صیانت از حقوق شهروندان ،ارباب رجوع، کارکنان و مدیران دستگاه هاي اجرايي مي باشند.

۴.   گزارش نوبه ای سه ماهه از اجرای برنامه ها به همراه مستندات مربوطه به دبرخانه ستاد مرکزی ستاد صيانت ارسال مي گردد.

۵.      از تجربیات موفق و ایده های نو و ابتکارات موثر ساير دستگاه ها و استان ها در اجراي برنامه ها استفاده مي شود.

۶.       در برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی و اخلاق داری از حقوق دانان و اساتيد مورد تاييد حوزه و دانشگاه استفاده شود.

۷.   برگزاری جلسات حقوق شهروندی را می توان با جلسات مستقل ستاد صيانت و يا با جلسات شوراي فرهنگي دستگاه مربوطه تجميع کرد.

۸.      در پایان هر برنامه از مخاطبین نظر سنجی به عمل آورده و از نتايج آن براي بهبود برنامه هاي بعدي استفاده شود.

۹.   ستاد صیانت استان ها در صورت لزوم می توانند بر اساس مقتضیات و شرايط فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي و ...استاننسبت به بومي سازي برنامه هاي حقوق شهروندي با هماهنگي دبرخانه ستاد مرکزي صيانت اقدام نمايند.

۱۰. با توجه به اینکه برنامه ها ی ابلاغی حقوق شهروندي جزو وظايف جاري وذاتي دستگاهها و ادارات دولتي بوده و ارايه آن توسط  مرکزي صيانت به دليل اهميت آن مي باشد ،بنابراين ضمن تاکيد بر اهتمام لازم در اجراي برنامه ها  ،در صورت نياز از اعبارات فرهنگي،اجتماعي و ساير منابع دستگاه و اداره متبوع استفاده نمايند.

*برنامه اول: تعیین سیاست ها و راهبردهاي صيانت از حقوق شهروندي

اقدامات :

۱.      تعیین راهبردهای اجرايي و احصاشخص هاي صيانت از حقوق شهروندي در دستگاه هاي اجرايي

۲.      بررسی وضعیت موجود،تبیين وضعيت و اولويت بندي شاخص هاي صيانت از حقوق شهروندي

۳.   اختصاص سازی شاخص های صیانت از حقوق شهروندي(وظايف تخصصي سازمان) در دستگاههاي اجرايي مربوطه (ستاد وصف)

۴.   تعریف ئ تبیین حداقل ۵ مورد از شاخص هاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي (ستاد وصف) (به عنوان اولويت دستگاه) به منظور عملياتي نمودن آنها

۵.      تدوین منشور حقوق شهروندی(تعهدات و اهداف سازمانی) هر دستگاه بصورت عملياتي نه شعاري

*برنامه دوم :آموزش و توانمنسازی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرايي

اقدامات :

۱.   آموزش منشور حقوق شهروندی سازمان و آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرايي از طريق برگزاري کارگاه ها  ودوره اي آموزشي ضمن خدمت (يك مرحله)

۲.      اطلاع رسانی و آگاه سازی کارکنان نسبت به شاخص ها ومعیارهاي منشور حقوق شهروندي

۳.   استفاده از ظرفیت  فرهنگی و اجتماعی سازمان در جهت ايجاد حس مسئوليت پذيري اجتماعي ،تقويت روحيه خود کنترلي ،وجدان کاري ودين مداري مديران و کاركنان (اين بند دقيقا توانمند سازي  است كه ارتباطي مستقيمي با بحث پيشگيري دارد وبهتر است در اين قسمت عنوان شود)

۴.   برگزاری همایش آموزشی و توجيهي با حضور مديران ،کارشناسان و کارکنان دستگاه مربوط با موضوع  صيانت از حقوق شهروندي و ارتقاء سلامت  نظام اداري و رشد ارزش هاي اخلاقي جامعه اداري (اخلاق سازماني) -(يك بار در سال)

۵.   برگزاری نشست های علمی و تخصصي ، به منظور هم انديشي  ،آسيب شناسي و دست يابي به راه کارهاي انضباط اداري و ترويج قانون گرايي و پيشگيري از تخلفات و فساد ادراي (دو  بار در سال )

۶.   برگزاری جلسات اخلاق اداری ماهانه  برای مديران و کارکنان دستگاه اجرايي، مراکز تابعه و استان هاي سراسر كشور با استفاده از اساتيد اخلاق

۷.   تولید و توزیع بسته های آموزشي حقوق شهروندي و مباحث کلاس هاي اخلاق اداري براي مديران وکارکنان و برگزاري مسابقات از محتوي آموزشي آن ها

۸.      اطلاع رسانی و آگاه سازی کارکنان نسبت به شاخص ها ومعیار هاي منشور حقوق شهروندي

۹.   نظر سنجی از شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی و مسابقات اجرا شده به منظو ارتقاي بهبود کيفيت و اثر بخشي برنامه هاي آتي

 

توضیحات : به منظور تسهیل در اجرای این برنامه مقرر گرديده است که دفتر آموزش و پژوهش استانداري با همکاري جهاد دانشگاهي نسبت به برگزاري دوره هاي مورد نظر اقدام نمايند. ازاينرو کليه دستگاه ها مي توانند جهت دوره هاي مورد اشاره هماهنگي لازم را با مراكز معرفي شده داشته باشند .

 

*برنامه سوم: اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان

اقدامات:

۱.   آگاه سازی عموم مردم به ویژه مراجعین نسبت به حقوق ،تکاليف و انتظارات متقابل آنان و سازمان(بصورت بروشور ،ارسال پيامک ، پايگاه اطلاع رساني و ....)

۲.      بهره گیری از ظرفیت صدا و سيما،و تبليغات شهري و.... براي توجيه  آموزش همگاني

۳.      تهیه و توزیع بروشورهای آموزشي ،توجيهي مناسب براي درياقت کنندگان خدمات از سازمان ها و ادارات متبوع

۴.      راهنمایی و اطلاع رسانی منااسب به مراجعين از نحوه ارايه تسهيلات  و خدمات به آنان

 

*برنامه چهارم: پیشگیری از تضييع حقوق شهروندان

اقدامات:

۱.   تقویت استفاده از ظرفیت های نظارتي  سازمان از جمله : حراست،بازرسي امور حقوقي ،حفاظت پرسنل، بسيج،شوراي امر به معروف و نهي از منکر،ائمه جماعت و افراد معتمد وموثر براي فعال سازي نظارت،عمومي و کاهش تخلفات اداري و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان.

۲.   ارشاد کارکنانی که در استانه و معرض تخلفات اداری  قرار می گيرند از طريق ارجاع به دوره هاي آموزشي ،تذكر و مشاوره قبل از انجام تخلف و رسدگي توسط هيات تخلفات اداري

۳.      بروز رسانی بانک اطلاعات تخلفات اداری و تضیيع حقوق  شهروندان

۴.      افزایش تعامل با واحدهای نظارتی ساير دستگاه هاي اجرايي  براي پيشگيري از تضييع يا احقاق حقوق  شهروندان

۵.      احیای فریضه ((امر به معروف ونهي از منکر)) در سازمان وهمکاري در اجراي طرح نظارت همگاني

۶.   بررسی تخلفات کارکنان در برخورد نامناسب با ارباب رجوع وعدم توجه به تکریم آنان توسط بعضی از كاركنان در ستاد صيانت پس از تذكر و در صورت تكرار معرفي جهت رسدگي به هيات تخلفات اداري

۷.   شناسایی کانون ها و بسترهای جرم خيز در ساختارها و گلوگه ها  اداري و انجام  افدامات پيشگيرانه براي سالم سازي محيط اداري

۸.      احصای فراوانی تخلفات کارکنان در حوزه برخورد با شهروندان و بررسی علل و اصلاح فرآيند تغير کارمندان خاطي

*برنامه پنجم: ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیکی

اقدامات:

۱.   توسعه خدمات الکترونیکی و گسترش  هر چه بیشتر مراکز ارايه تسهيلات و خدمات، ارتقاءسامانه تلفني ، سايت وپيامك به منظور افزايش رضايت مندي كاربران ومراجعين و نيز پيش بيني ساز وكارهاي جايگزين در صورت مختل شدن سيستم موجود

۲.   رسیدگی به شکایت و اختصاص حداقل دو ساعت در هفته توسط  مديران عالي و مياني  براي ملاقات عمومي(تهيه ليستي از درخواستهاي مردمي جهت ملاقاتهاي عمومي به منظور مستند سازي )

 

۳.   حضور مدیران عالی و میاني در مجامع عمومي نظير  مساجد، نماز جمعه ها ، مناسبت هاي ملي و مذهبي و پاسخ به سوالات و در خواست هاي مردمي

۴.      دایر کردن میز خدمت مجهز به IT در ورودی ادارات با استفاده از افراد خوش برخورد ، توانمند و با انگیزه

۵.      استفاده از تلفن گویا و ارسال پیامک و سایت هاي سازمان جهت آشنايي کارکنان ومردم با قوانين و مقررات

۶.       استفاده از پیامک جهت اطلاع رسانی آخرین وضعيت مکاتبات به شهروندان

*برنامه ششم: روان سازی قوانین ومقررات

اقدامات:

۱.      شناسایی قوانین ومقررات  زائد و دست و پاگير اداري ، موازي ومزاحم

۲.   جمع آوری پیشنهادات اصلاحی و قوانين و مقررات زائد و ناکار آمد از مراکز مربوطه و پي گيري اصلاح، تنقيح و تصويب از طريق مراجع ذي صلاح

۳.   بررسی ضوابط ، مقررات و آئین نامه ها و دستور العمل های  موجود و شفاف سازي و اصلاح نظامات  و فرايند ها ارائه خئمات در موسسات تحت نظارت براي تسهيل امور مراجعين

۴.   انعقاد تفاهم نامه همکاری در راستای ارتقای فرهنگ حقوق شهروندان با دستگاه هاي ذير بط (قضايي،رسانه ملي،مراکز آموزشي و ...) براي کاركنان ،مديران و مراجعين

۵.      اجرای بخشنامه اصلاح ساختار  ستاد صیانت دستگاه های اجرايي به شماره ۱۳۴۰۷۱/۸ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱

*برنامه هفتم : فضا سازی و تبلیغات محیطي

اقدامات:

۱.      فضا سازی و تبلیغات  اثر بخش برای کارکنان  و مراجعين با استفاده از روش ها ، شيوه ها و ابزارهاي نوين

۲.      استفاده از منابع  و آموزه های دینی ، اخلاقي، تربيتي و علمي در حوزه هاي مربوط به حقوق شهروندان

۳.      حمایت از ظرفیت های مردمي ، هنرمندان و آثار هنري آنان و نظرات کارشناسان تبليغات و رسانه براي ترويج حقوق شهروندي

۴.      تغییر نوبه ای محتواي تبليغات محيطي د طول سال حداقل ۴ مرحله

۵.      اختصاص بخشی از محتوای نشریه هاي داخلي به بحث حقوق شهروندي يا تهيه بروشور

۶.   مصاحبه با رسانه های جمعی و تشکیل ميز گردهاي تبيين حقوق شهروندي توسط مديران و کارشناسان آگاه –درج مطالب حقوق شهروندی مرتبط با حوزه سازمانی دستگاه جهت اطلاع رسانی

۷.      تهیه متون و محتوتی مناسب با محوریت حقوق شهروندي براي توليد فيلم و سريال ومحصولات متنوع فرهنگي و هنري

۸.      نصب تابلوی منشور اخلاقی و شاخص های تخصصي دستگاه (با عنایت به بند۳ برنامه اول ) سازمان مربوطه در منظر مراجعین

*برنامه هشتم: تشویق و ترغیب

اقدامات:

۱.   تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خوش برخورد، پي گير و پاسخگو نسبت به مراجعين و پي گيري تنبيه متخلفين در اين موضوع

۲.   پیش بینی مشوق هاي لازم با رعايت شاخص هاي ارزيابي با لحاظ  کردن ايجاد انگيزه در سايرين شده و پرهيز از تاثير منفي بر ديگران

۳.      اجرای برنامه های پیشنهادي تشويقي پس از بحث  و بررسي و تصويب در ستاد صيانت دستگاه و اداره متبوع

۴.   توجه به ضوابط ، مقررات و آیین نامه های اين موضوع در قانون خدمات کشوري و طرح تحول اداري و دستور العمل ارزشيابي کارکنان

۵.   استفاده از ظرفیت مناسبت های ملی (جشنواره شهد رجايي ، هفته دولت) ومناسبت هاي اختصاص دستگاههاي اداري و اردو هاي زيارتي ، سياحتي و فرهنگي براي تشويق و ترغيب مديران وکارکنان

۶.   استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان در حوزه رعايت حقوق شهروندان به عنوان يكي از شاخص هاي توانايي، لياقت و شايستگي آنان در انتصصاب و ترفيعات

۷.      احتساب دوره ها و کارگاه های آموزشی در سر جمع آموزش های حين خدمت کارکنان

*برنامه نهم : پایش و بررسی وضعیت حقوق شهروندي

اقدامات:

۱.      برقراری نظام هوشمند و منطقی نظارت و ارزیابي رعايت حقوق شهروندي (در سطح سازمان و واحد هاي تابعه)

۲.      تدوین معیارهای ارزيابي حقوق شهروندي سازمان مبتني بر قوانين و مقررات جاري

۳.      نظارت بر رعایت حقوق شهروندان و تفکیک متخلف  ناآگاه و غافل از متمردین و مغرضين

۴.      برقراری ضمانت های اجرایي بازدارنده و مناسب

۵.      نظر سنجی و پایش از میزان رضايت مندي مراجعيندر ارتباط با چگونگي ارايه خدمات به مردم.

۶.       پایش و آسیب شناسی نارضايتي هاي مردمي از نابساماني هاي قانون  و بورو کراسي اداري

۷.      پایش آسیب شناسی نارضايتي هاي مردمي از نابساماني هاي قانوني  و بروکراسي اداري