معاونت


معاونت

 

 

 
دکتر ابراهیم نوری
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
پست الکترونیک : enoori@theo.usb.ac.ir

 

 

برنامه ریزی مهمترین وظیفه هر مدیر و یا سازمانی است كه با منابع محدود سعی در نیل به اهداف مشخص دارد. برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگي و اجتماعي جامعه دانشگاهي، اجرای برنامه ای جامع و دقیق در پیروی از یك سیاست كلی ضرورت پیدا می كند كه اين در قالب  برنامه ریزی فرهنگی ميسرمي گردد. با گسترش‌ حوزه‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و پيدايش‌ عرصه‌هاي‌ جديد فعاليت‌ فرهنگي‌ و هنري‌ واجتماعي و به منظور نهادينه‌سازي‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ ،ايجاد تمركز و انسجام‌ سازماني‌، برنامه‌پذير كردن‌ حوزه‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ فرهنگي، ‌وزارت علوم،تحقيقات وفناوري نيز مبادرت‌ به‌ تأسيس معاونت فرهنگي واجتماعي دردانشگاههاي كشور به عنوان مركز ثقل فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاهها نمود.همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی  دارای دو مدیریت فرهنگی و مدیریت اجتماعی می باشد. تشكيل كارنامه فرهنگي واجتماعي براي تمامي دانشجويان، رصد مسائل فرهنگي و اجتماعي و تعامل با دانشجووخانواده ها وارائه ي اطلاعات مناسب در خصوص كارنامه ي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان به خود و خانواده ي آنان به حسب ضرورت از اهم وظايف اين معاونت مي باشد و همچنين  معاونتهاي فرهنگي و اجتماعي دردانشگاههااز طريق‌ برقراري‌ مقررات‌ خاصي‌ كه‌ حدود و ثغور فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ را معين‌ مي‌سازد، در راستاي‌ ضابطه‌مند كردن‌ عرصه‌ امور فرهنگي‌ مبادرت‌ مي ورزد. برنامه ریزی فرهنگی می تواند جهت بالابردن نظام مندی عرصه های نرم افزاری جامعه نقش نسبتاً كلیدی ایفا نماید كه این خود می تواند بسترسازی فرهنگی مناسبی برای عرصه های سخت افزاری جامعه مثل سیاست و اقتصاد فراهم نماید. برای تحقق هر برنامه فرهنگی، مقدمات و شرایطی لازم است. در سطح کلان، ثبات و اقتدار نظام اجتماعی از جمله شرایط اولیه برنامه ریزی است. همچنین تأمین حداقل نیازهای اقتصادی گروههای هدف، باعث افزایش اثربخشی و کارآیی برنامه ریزی فرهنگی خواهد شد. عدم خنثی سازی فعالیت های فرهنگی توسط نهادها و مؤسسات فرهنگی موجود در جامعه از جمله الزامات برنامه ریزی فرهنگی مؤثر می باشد، در غیر این صورت، ماحصل برنامه ریزی فرهنگی، به حداقل ممکن خواهد رسید.


 

:اهم وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

۱) تجزیه و تحلیل گذشته ی پدیده فرهنگی (پدیده ای که می خواهیم برای آن برنامه را طراحی کنیم)

۲) طراحی، تدوین و ترسیم دقیق اهداف فرهنگی و اجتماعی.

۳) بررسی علمی نیازها و نگرش های اجتماعی فرهنگی گروه مخاطب و شناسایی مناسبات حاکم بر آنها به منظور دستیابی به اولویت نیازها.

۴) شناسایی قابلیت ها، امکانات و توانمندی های ممکن در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری.

۵) شناسایی موانع، مشکلات و محدودیت ها جهت اجرای برنامه در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری .

۶) طراحی برنامه ها با توجه به اهداف ، سنجش نیازها، قابلیت ها، و محدودیت ها

7) ابلاغ برنامه به مجریان

۸) نظارت، ارزشیابی، رفع موانع احتمالی و در صورت نیاز، تجدید نظر در برنامه وطراحی برنامه علمیاتی

حوزه ي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه سيستان و بلوچستان هم اكنون داراي بدنه اي بزرگ و فعال در تمامي عرصه هاي فرهنگي مورد نياز جامعه دانشگاهي مي­‌باشد.