راهنماهای دانشجویان


راهنماهای دانشجویان

آدرس دانشکده ها و اماکن مهم در دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرآيند كميسيون بررسي موارد خاص دانشجويان داخل در سامانه سجاد

اطلاعات حساب دانشگاه جهت پرداخت هزینه صدور مدارک دانشگاهی

اطلاعات تماس کارشناسان امور آموزشی دانشکده های دانشگاه سیستان و بلوچستان

راهنمای دریافت معافیت تحصیلی دانشجویی مختص دانشجویان نوورود (آقایان)

نکات مهم در زندگی دانشجویی

طرح توسعه هسته‌های دانشجویی مسئله‌محور (طرح شهید احمدی روشن)

معرفي طرح ها و تسهيلات بنياد ملي نخبگان

مهارت های مورد نیاز سال ۲۰۲۵ میلادی

نحوه دریافت کارت واکسن دیجیتال

اصلاحیه اطلاعات تماس کارشناسان معاونت آموزشی دانشگاه

فرآیند ثبت کارت واکسیناسیون دیجیتال کرونا در سامانه جامع دانشگاهی گلستان

راهنمای ثبت درخواست های کمیسیون بررسی موارد خاص در سامانه سجاد

راهنماي ويدئويي نحوه شرکت در کلاس هاي برخط ويژه دانشجويان نو ورود

راهنمای سامانه های آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان

ویدیوی آموزشی ویژه نحوه اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان نو ورود

راهنمای انتخاب واحد دانشجو از پیشخوان سیستم جامع آموزشی گلستان

راهنمای کاهش حجم مدارک

نحوه دسترسی از راه دور دانشجویان و اساتید به مقالات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات تماس مربوط به مدیریت های حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

راهنمای شرکت در آزمون های آنلاین ویژه دانشجویان

راهنمای ثبت اعتراض دانشجو نسبت به نمره

راهنماي تسويه حساب دانشجو

راهنماي انتخاب واحد و ترميم

راهنماي پرداخت هاي الكترونيكي

درخواست گواهي اشتغال به تحصيل

راهنمای پاسخگوئي به سوالات ارزشيابي

راهنمای کاربری پورتال ثبت نام متقاضی سامانه سجاد

راهنمای شرکت در آزمون ویژه دانشجویان

راهنماي ثبت نام دانشجويان متقاضي مهماني تابستان (از سایر دانشگاه ها)