رشته های تحصیلی


رشته های تحصیلی

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

سیلابس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

علوم اقتصادی _ گرایش اقتصاد فرهنگ و هنر

سیلابس ارشد علوم اقتصادی - اقتصاد فرهنگ و هنر

مهندسی فناوری اطلاعات

برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) چارت درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ورودی 1401 چارت درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ورودی 1400 چارت درسی دوره کارش...

مهندسی برق - کنترل

برنامه درسی رشته مهندسی برق تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) ورودی 1400 چارت درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق (گرایش کنترل) ورودی 1400 سرفصل دروس رشته مهندسی برق تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)
صفحه 1 از 32ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها