راهنمای دریافت نام کاربری برای ورود به سامانه گلستان


راهنمای دریافت نام کاربری برای ورود به سامانه گلستان

اطلاعات مورد نياز جهت ورود به سامانه گلستان به شكل زير تعريف گرديده است:

  • شناسه کاربری:  شماره داوطلبی u011
  • گذرواژه: کد ملی

مثال: اطلاعات لازم براي ورود شخصي با شماره داوطلبی 54321 و کد ملی 0123456789 به شرح زير مي باشد:

  • شناسه کاربری:  u01154321
  • گذرواژه:  0123456789

 

ثبت نام الکترونیکی (غير حضوري) از طريق سامانه جامع دانشگاهی گلستان به نشاني زير انجام مي شود:

https://golestan.usb.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm