شهدای دانشگاه سیستان و بلوچستان


DDR Menu

# فایل تعداد دانلود
1 ولی ا.. نیکبخت
مهندسی برق
22
2 عباس خزایی
ادبیات فارسی
8
3 حسن معین شکاجانی
ادبیات فارسی
8
4 سید محمد موسوی نیشابوری
تاریخ
7
5 ابوالقاسم اخوان بازارده
تاریخ
2
6 غلامعلی لقمانی شهمیزی
تاریخ
2
7 عبدالعلی حقگو
جغرافیا
3
8 قاسم احمدی
ریاضی
4
9 سید محمد سعید صفویان
ریاضی
2
10 سید محمد طباطبایی
ریاضی
1
11 ناصر سعادت
ریاضی
1
12 احمد بلالی پوربندری
زبان انگلیسی
1
13 حمیدرضا شریف الحسینی
شیمی
3
14 یعقوب غریب دوست
شیمی
1
15 مهرداد زمانی پروچ
شیمی
3
16 محمد مهدی سلیمانی
مهندسی شیمی
3
17 محمد شهرکی
شیمی
2
18 شهرامعلی بنار
شیمی
1
19 غلامرضا ترابی
شیمی
1
20 کمال اسدی پور
شیمی
2
21 پرویز شعبانی
شیمی
1
22 غلامرضا زورقی
شیمی
1
23 محمد رودکی
فیزیک
2
24 محسن شاهوران
فیزیک
1
25 حمید معصوم پور عسکری
فیزیک
2
26 محمد ذوالفقاری داریانی
فیزیک
1
27 جهانزیر ایزدپناه
فیزیک
1
28 عبدالاحد تائبي
فیزیک
1
29 هوشنگ میرشاهی
فیزیک
1
30 رمضانعلی احمدنژاد
مهندسی برق
1
31 محمدحسین شعبانی لمراسکی
مهندسی برق
2
32 علی اکبر دهقانی
مهندسی برق
1
33 محمود علیشاهی
مهندسی برق
1
34 اصغر ولی نژاد زوارق
مهندسی برق
4
35 قهرمان سلطان علیزاده
مهندسی برق
1
36 عليرضا زنگي سمسكنده (روحاني نيا)
مهندسی برق
1
37 ناصر اسدی
مهندسی برق
3
38 محمود علیشاهی
مهندسی برق
1
39 محمود محسنی
مهندسی برق
1
40 احسان پارسی
مهندسی عمران
4
41 غلام محمد زارع بیدکی
مهندسی عمران
1
42 سيدشمس الله زاهدي
مهندسی عمران
1
43 رضا عباسی
مهندسی عمران
2
44 کاظم حجتی
مهندسی عمران
1
45 عباسعلی شاه حسینی
مهندسی عمران
2
46 علیرضا سلیمانی
مهندسی عمران
1
47 علی رضا اسکندری
مهندسی عمران
4
48 علی اکبر توکلی
مهندسی مکانیک
2
49 احمد مولایی قاسم آباد
مهندسی مکانیک
3
50 اسماعیل امانی
مهندسی مکانیک
5
51 عیسی کوهستانی
کارمند
3
52 طاهر سالاری
1
53 حاج محمد دشتی
ادبیات فارسی
3
54 علي رضا اربابي
1