شهدای دانشگاه سیستان و بلوچستان


DDR Menu

# فایل تعداد دانلود
1 ولی ا.. نیکبخت
مهندسی برق
101
2 عباس خزایی
ادبیات فارسی
45
3 حسن معین شکاجانی
ادبیات فارسی
25
4 سید محمد موسوی نیشابوری
تاریخ
18
5 ابوالقاسم اخوان بازارده
تاریخ
11
6 غلامعلی لقمانی شهمیزی
تاریخ
8
7 عبدالعلی حقگو
جغرافیا
8
8 قاسم احمدی
ریاضی
20
9 سید محمد سعید صفویان
ریاضی
10
10 سید محمد طباطبایی
ریاضی
9
11 ناصر سعادت
ریاضی
7
12 احمد بلالی پوربندری
زبان انگلیسی
5
13 حمیدرضا شریف الحسینی
شیمی
8
14 یعقوب غریب دوست
شیمی
6
15 مهرداد زمانی پروچ
شیمی
8
16 محمد مهدی سلیمانی
مهندسی شیمی
11
17 محمد شهرکی
شیمی
11
18 شهرامعلی بنار
شیمی
5
19 غلامرضا ترابی
شیمی
5
20 کمال اسدی پور
شیمی
6
21 پرویز شعبانی
شیمی
3
22 غلامرضا زورقی
شیمی
9
23 محمد رودکی
فیزیک
5
24 محسن شاهوران
فیزیک
5
25 حمید معصوم پور عسکری
فیزیک
8
26 محمد ذوالفقاری داریانی
فیزیک
5
27 جهانزیر ایزدپناه
فیزیک
4
28 عبدالاحد تائبي
فیزیک
6
29 هوشنگ میرشاهی
فیزیک
15
30 رمضانعلی احمدنژاد
مهندسی برق
5
31 محمدحسین شعبانی لمراسکی
مهندسی برق
5
32 علی اکبر دهقانی
مهندسی برق
5
33 محمود علیشاهی
مهندسی برق
3
34 اصغر ولی نژاد زوارق
مهندسی برق
4
35 قهرمان سلطان علیزاده
مهندسی برق
3
36 عليرضا زنگي سمسكنده (روحاني نيا)
مهندسی برق
2
37 ناصر اسدی
مهندسی برق
10
38 محمود علیشاهی
مهندسی برق
4
39 محمود محسنی
مهندسی برق
3
40 احسان پارسی
مهندسی عمران
14
41 غلام محمد زارع بیدکی
مهندسی عمران
4
42 سيدشمس الله زاهدي
مهندسی عمران
9
43 رضا عباسی
مهندسی عمران
8
44 کاظم حجتی
مهندسی عمران
2
45 عباسعلی شاه حسینی
مهندسی عمران
5
46 علیرضا سلیمانی
مهندسی عمران
6
47 علی رضا اسکندری
مهندسی عمران
9
48 علی اکبر توکلی
مهندسی مکانیک
8
49 احمد مولایی قاسم آباد
مهندسی مکانیک
9
50 اسماعیل امانی
مهندسی مکانیک
13
51 عیسی کوهستانی
کارمند
38
52 طاهر سالاری
8
53 حاج محمد دشتی
ادبیات فارسی
9
54 علي رضا اربابي
28