شهدای دانشگاه سیستان و بلوچستان


DDR Menu

# فایل تعداد دانلود
1 ولی ا.. نیکبخت
مهندسی برق
52
2 عباس خزایی
ادبیات فارسی
27
3 حسن معین شکاجانی
ادبیات فارسی
16
4 سید محمد موسوی نیشابوری
تاریخ
14
5 ابوالقاسم اخوان بازارده
تاریخ
5
6 غلامعلی لقمانی شهمیزی
تاریخ
4
7 عبدالعلی حقگو
جغرافیا
7
8 قاسم احمدی
ریاضی
9
9 سید محمد سعید صفویان
ریاضی
7
10 سید محمد طباطبایی
ریاضی
7
11 ناصر سعادت
ریاضی
5
12 احمد بلالی پوربندری
زبان انگلیسی
3
13 حمیدرضا شریف الحسینی
شیمی
7
14 یعقوب غریب دوست
شیمی
3
15 مهرداد زمانی پروچ
شیمی
4
16 محمد مهدی سلیمانی
مهندسی شیمی
8
17 محمد شهرکی
شیمی
4
18 شهرامعلی بنار
شیمی
3
19 غلامرضا ترابی
شیمی
3
20 کمال اسدی پور
شیمی
4
21 پرویز شعبانی
شیمی
3
22 غلامرضا زورقی
شیمی
3
23 محمد رودکی
فیزیک
4
24 محسن شاهوران
فیزیک
3
25 حمید معصوم پور عسکری
فیزیک
4
26 محمد ذوالفقاری داریانی
فیزیک
5
27 جهانزیر ایزدپناه
فیزیک
2
28 عبدالاحد تائبي
فیزیک
3
29 هوشنگ میرشاهی
فیزیک
4
30 رمضانعلی احمدنژاد
مهندسی برق
4
31 محمدحسین شعبانی لمراسکی
مهندسی برق
4
32 علی اکبر دهقانی
مهندسی برق
4
33 محمود علیشاهی
مهندسی برق
3
34 اصغر ولی نژاد زوارق
مهندسی برق
4
35 قهرمان سلطان علیزاده
مهندسی برق
2
36 عليرضا زنگي سمسكنده (روحاني نيا)
مهندسی برق
2
37 ناصر اسدی
مهندسی برق
7
38 محمود علیشاهی
مهندسی برق
3
39 محمود محسنی
مهندسی برق
3
40 احسان پارسی
مهندسی عمران
11
41 غلام محمد زارع بیدکی
مهندسی عمران
3
42 سيدشمس الله زاهدي
مهندسی عمران
9
43 رضا عباسی
مهندسی عمران
8
44 کاظم حجتی
مهندسی عمران
2
45 عباسعلی شاه حسینی
مهندسی عمران
5
46 علیرضا سلیمانی
مهندسی عمران
4
47 علی رضا اسکندری
مهندسی عمران
7
48 علی اکبر توکلی
مهندسی مکانیک
4
49 احمد مولایی قاسم آباد
مهندسی مکانیک
4
50 اسماعیل امانی
مهندسی مکانیک
9
51 عیسی کوهستانی
کارمند
20
52 طاهر سالاری
7
53 حاج محمد دشتی
ادبیات فارسی
7
54 علي رضا اربابي
19