مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی


مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی

            مسئول مرکز:  غلامرضا پیشکو

 پست الکترونیک:rezapishko156@gmail.com 

             شماره تماس: 121-31132941

 

عملکرد 12 گانه مرکز:

1- نمایشگاه دایمی کتب، مجلات و محصولات تولیدی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی

2- فروشگاه دایمی کتب و محصولات تولیدی (سمعی و بصری) _ از جمله محصولات انتشارات رشد و...

3- دبیرخانه‌ی مسابقات سبک زندگی اسلامی، مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

4- برگزاری کارگاه‌های آموزشی: "ذهن آگاهی" ، "مهارت نه گفتن"،سوء مصرف مواد مخدر برای کارمندان و ...

5- همکاری در برگزاری همایش ها،سمینارها،گردهمایی ها و...درسطح استان و منطقه

6- رصد و برنامه ریزی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و جوانان در استانهای منطقه جنوب شرق

7- برگزاری سخنرانی های دوره ای در محل نمایشگاه دایمی

8- ارائه خدمات مشاوره

9-  نمایش با محتوای متناسب با موضوعات کارگاههای مذکور(بند4) به طور مستمر در هرهفته برای شهروندان در واحد سمعی بصری مرکز

10- هدایت موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به سمت آسیب های اجتماعی و حمایت مالی ازآنان

11- ایجاد بانک اطلاعات از مدرسین استانی،منطقه ای و کشوری

12- جلب حمایت خیرین در حوزه اجتماعی و در جهت اجرای فعالیت‌های یازده‌گانه مرکز

 

برنامه‌ها

 • برگزاری کلاس­های انجمن های مردم نهاد بصورت مستمر و استفاده از امکانات مجازی بیشتر.
 • تقویت انجمن ها ، شناسایی انجمن های مردم نهاد جدید برای آسیب های دیگر.
 • تقویت ارتباط دانشجویان که در معرض یا گرفتار این آسیب ها هستند با انجمن ها.
 • همکاری با سازمانهای مرتبط با پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد.
 • برگزاری کارگاههای آموزشی زندگی به توان 2 با موضوع پیشگیری از اعتیاد و آسیب های احتماعی.
 • ایجاد کارهای پاره وقت دانشجویی در راستای محرومیت زدایی و تهیه نیازهای اولیه دانشجو با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از مشکلات حاد اقتصادی.
 • اجرای طرح سوپروایزری در دانشگاه برای آگاهی از مسائل و مشکلات دانشجویی و سوق دادن دانشجویان گرفتار در این گونه مسائل به سمت انجمن ها و مراکز مربوطه.
 • تاسیس صدای مشاور بصورت تلفنی برای طرح و بررسی مشکلات فوری دانشجویان.
 • نمایشگاه دایمی کتاب،مجلات و محصولات پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • برگزاری سخنرانی های دوره ای در محل نمایشگاه دایمی با موضوع پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی.
 • ارائه خدمات مشاوره­ای
 • هدایت موضاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به سمت آسیب های اجتماعی و پیشگیری از انواع مواد مخدر با حمایت مالی از آنان.

برنامه کوتاه مدت:

 • برگزاری کارگاههای زندگی به توان 2
 • همکاری با انجمن های مردم نهاد ( نجات یافتگان از انواع اعتیاد) در برگزاری کارگاههای مستمر در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

برنامه های میان مدت:

 • گسترش همکاری­های مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی با نهادها و سازمان هایمرتبط با آسیب های اجتماعی در راستای دانشگاه اجتماع محور و استفاده ازظرفیت های و پتانسیل های یکدیگر
 • شناسایی و راه اندازی انجمن های مردم نهاد جدید با هدف کاهش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معرفی و ارتباط دادن دانشجویان نیازمند به خدمات این انجمن ها
 • برگزاری نمایشگاه دائمی کتاب و محصولات فرهنگی در مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • توسعه کارگاههای آموزش مهارت های زندگیبا هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی
 • تامین مدرس و کارشناس جهت برگزاری مفیدتر کارگاه­های زندگی به توان 2 برای دانشجویان
 • ارزیابی و آسیب شناسی برنامه های برگزار شده

برنامه های بلند مدت:

 • تقویت کلاسهای انجمن های مردم نهاد با استفاده از امکانات مجازی بیشتر
 • شناسایی انجمن های مردم نهاد جدید برای آسیب های دیگر
 • بررسی شیوه های ارتباطی با دانشجویان که در معرض یا گرفتار این آسیب ها هستند
 • همکاری با سازمانهای مرتبط با پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • ایجاد کارهای پاره وقت دانشجویی در راستای محرومیت زدایی و تهیه نیازهای اولیه دانشجو با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از مشکلات حاد اقتصادی
 • اجرای طرح سوپروایزری در دانشگاه برای آگاهی از مسائل و مشکلات دانشجویی و سوق دادن دانشجویان گرفتار در این گونه مسائل به سمت انجمن ها و مراکز مربوطه
 • تاسیس صدای مشاور بصورت تلفنی برای طرح و بررسی مشکلات فوری دانشجویان
 • برگزاری سخنرانی ها با استفاده از تجربیات افرادی که تجربه گرفتاری در آسیب ها را داشته اند
 • هدایت موضاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به سمت آسیب شناسی اجتماعی و پیشگیری از آنها