اطلاعیه برگزاری کلاسهای مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی


اطلاعیه برگزاری کلاسهای مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 

به اطلاع‌کلیه نودانشجویان عزیز می‌رساند مدیریت اجتماعی و سیاستگذاری دانشگاه در نظر دارد‌

کارگاه‌های مهارت‌های زندگی "زندگی به توان 2" را از‌تاریخ 1402/09/04 لغایت 1402/09/22

برگزار نماید.

این کلاس‌ها جهت آمادگی و آشنایی دانشجویان با فرآیند جدید زندگی دانشجویی وآغاز این مرحله حساس از زندگی می‌باشد. شرکت در این کلاس‌ها الزامی و هرکدام از دانشجویان می بایست 3 عنوان از عناوین ارائه شده را انتخاب نماید.

 - به  همراه گواهی دوره آموزشی

 - عدم شرکت در دوره‌ها موجب جلوگیری از انتخاب واحد ترم آینده می‌گردد.

نحوه ثبت نام: بصورت حضوری در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی از ساعت 8 صبح الی 13 و یا با مطالعه برنامه درسایت معاونت فرهنگی و اجتماعی و انتخاب دوره‌های مورد علاقه ضمن حضور در کلاس مدنظر، با پرکردن فرم حضورغیاب ثبت نام انجام می‌گیرد.

 

عناوین وجدول زمانبندی کارگاه های "زندگی به توان2"

                      

ایام هفته

07/30- 09/30

09/30- 11

12/30- 14

شنبه

1402/9/18

آشنایی با جرایم سایبری

(آقای اوکاتی )

اعتماد به نفس و جراتمندی (دکتر کردی )

خود مراقبتی و روان شناختی (دکتر نوری )

یکشنبه

1402/9/19

فقر و بیکاری و ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی (دکتر باغ شیرین )

مدیریت خشم (دکتر عرب )

توان حل مسئله

(دکترخنجرخانی )

دوشنبه

1402/9/20

شکست عاطفی (دکتر نیکبخت )

ارگونومی و سلامت جسم ویژه دختران (دکتر بان پروری)

مسیر موفقیت (دکتر علیپور)

سه شنبه

1402/9/21

خود مراقبتی و روان شناختی

(خانم ایرندگانی )

همزیستی و الزامات زندگی دانشجویی (دکتر حکیمی فر )

فقر و بیکاری و ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی (دکتر باغ شیرین )

چهارشنبه

1402/9/22

تفکر خلاقانه و نقادانه (دکترکردی)

آسیب های خانواده (خانم بهزاد مهر)

اعتماد به نفس و جراتمندی ( دکتر نیکبخت )

پنجشنبه

1402/9/23

مدیریت زمان (دکتر نوری)

آسیب مواد دخانی و الکی (آقای بولاغ )

همزیستی و الزامات زندگی دانشجویی (دکتر حکیمی فر )

شنبه

1402/9/25

توان حل مسئله چالش حق و تکلیف ( دکتر خنجرخانی)

آسیب های فضای مجازی ( آقای اوکاتی )

ارتباط موثر ( خانم رحمانی )

یکشنبه

1402/9/26

ارتباط موثر ( دکتر نیکبخت )

مراقبت و صیانت جنسی ویژه پسران ( دکتر عرب )

مدیریت زمان (خانم بهزاد مهر )

دوشنبه

1402/9/27

عزت نفس و جراتمندی ( دکتر نوری )

زندگی سالم دانشجویی با تکیه بر فعالیت های بدنی (دکتر صالحی )

مسیر موفقیت (دکتر علیپور )

سه شنبه

1402/9/28

ارتباط موثر ( خانم رحمانی )

مطالبه گری اجتماعی و اقدامات اجتماع محور (آقای بولاغ)

مهارتهای غیر رشته ای ( دکتر حکیمی فر)

چهارشنبه

1402/9/29

مهارتهای زندگی اجتماعی ( دکتر  باغ شیرین )

آشنایی با جرایم سایبری (آقای اوکاتی )

مدیریت استرس (خانم بهزاد مهر )

پنجشنبه

1402/9/30

مهارتهای ارتباطی (دکتر نوری)

شکست عاطفی (دکتر نیکبخت )

مهارتهای غیر رشته ای ( دکتر حکیمی فر)

شنبه

1402/10/02

مدیریت استرس ،یاس و ناامیدی (دکتر کردی )

خودشناسی و توسعه توانمندی ها (خانم ایرندگانی )

توان حل مسئله (دکتر خنجرخانی )

یکشنبه

1402/10/03

حقوق شهروندی (آقای بولاغ)

بخشایش و کنترل هیجانات ( دکتر عرب )

تفکر خلاقانه و نقادانه ( خانم بهزاد مهر )

دوشنبه

1402/10/04

حل مسئله ( دکتر کردی )

ارگونومی و سلامت جسم ویژه دختران (دکتر بان پروری)

مسیر موفقیت ( دکتر علیپور )

سه شنبه

1402/10/05

مهارتهای غیر رشته ای ( دکتر حکیمی فر)

آسیب های خانواده ( خانم رحمانی )

اعتماد به نفس (خانم ایرندگانی )

چهار شنبه

1402/10/06

آشنایی با جرایم سایبری (  آقای اوکاتی )

مطالبه گری اجتماعی و اقدامات اجتماع محور ( آقای بولاغ )

مهارتهای زندگی اجتماعی (دکتر  باغ شیرین )

پنجشنبه

1402/10/07

آسیب مواد دخانی و الکی ( آقای بولاغ)

شکست عاطفی ( خانم رحمانی )

خود مراقبتی و روانشناختی ( خانم ایرندگانی )