دانش آموختگان


دانش آموختگان

سارا بلیده


نام:

سارا

نام خانوادگی:

بلیده

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

حسابداري

رشته:

حسابداري

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1397

شماره تماس:

09036066170

h0.oma.v@gmail.com

آدرس:

استان س وب _چابهار مجتمع برق اداره برق بلوک ۱۲واحد۸۷

زمینه فعالیت:طیبه ربانی نیا


نام:

طیبه

نام خانوادگی:

ربانی نیا

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

زيست شناسي

رشته:

زيست شناسي سلولي مولكولي-ژنتيك

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1389

شماره تماس:

09153425479

rabani6763@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:نصیر احمد آتش بهار


نام:

نصیر احمد

نام خانوادگی:

آتش بهار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09156309241

naseerahmadatashbahar@gmail.com

آدرس:

اموزش و پرورش کنارک

زمینه فعالیت:

فرهنگیجواد آتون


نام:

جواد

نام خانوادگی:

آتون

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت مالي

رشته:

مديريت بازرگاني -گرايش بازاريابي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09121910440

javadatoon@gmail.com

آدرس:

شرکت نفت

زمینه فعالیت:

کارمندپریسا آخش


نام:

پریسا

نام خانوادگی:

آخش

دانشکده:

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

گروه:

فقه و مباني حقوق اسلام

رشته:

الهيات و معارف اسلامي_ فقه و مباني حقوق اسلامي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1399

شماره تماس:

09014548503

mohammadsajjad28479@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:ناصر آخوندی روشناوند


نام:

ناصر

نام خانوادگی:

آخوندی روشناوند

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

09371411538

nasserakhoundi@gmail.com

آدرس:

دانشگاه دامغان- دانشکده ریاضی

زمینه فعالیت:

هیات علمیبلقیس آدرم


نام:

بلقیس

نام خانوادگی:

آدرم

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

شيمي

رشته:

دبيري شيمي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

09376917658

organochem_2005@yahoo.com

آدرس:

آموزش و پرورش ناحیه 1 زاهدان

داستان کارآفرینبلقیس آدرم

زمینه فعالیت:

آموزشیزینب آرامون


نام:

زینب

نام خانوادگی:

آرامون

دانشکده:

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه:

علوم تربيتي

رشته:

علوم تربيتي- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1386

شماره تماس:

09334753327

aramoun.o@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:عیدی آرامیده


نام:

عیدی

نام خانوادگی:

آرامیده

دانشکده:

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

گروه:

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته:

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

سال

شماره تماس:

09128489019

samangolzar9@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:محسن آرمش


نام:

محسن

نام خانوادگی:

آرمش

دانشکده:

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

گروه:

جغرافیای طبیعی

رشته:

آب و هواشناسی

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09158402140

areya5963@Gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:عباس آروندی رودسری


نام:

عباس

نام خانوادگی:

آروندی رودسری

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي شيمي

رشته:

مهندسي شيمي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1372

شماره تماس:

09122563195

info2.parsnamak@gmail.com

آدرس:

استان مرکزی - ساوه شهرصنعتی کاوه خ 14 شرکت پارس نمک کاوه

زمینه فعالیت:

تولید نمک تصفیه غذایی ، صنعتی و داروییایوب آزادی


نام:

ایوب

نام خانوادگی:

آزادی

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

دبيري رياضي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1372

شماره تماس:

09171831591

ayaz48@yahoo.com

آدرس:

استان فارس . لار . هنرستان ابوذر غفاری

زمینه فعالیت:

کارمند آموزش و پرورشسارا آزادی غیاث آبادی


نام:

سارا

نام خانوادگی:

آزادی غیاث آبادی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

09171087734

aghiloo@gmail.com

آدرس:

شیراز بلوار مدرس بلوار جانبازان شهرک مهدیه کوچه 2 درب پنجم سمت راست

داستان کارآفرینسارا آزادی غیاث آبادی

زمینه فعالیت:

آزادمجید آزادی فاخر


نام:

مجید

نام خانوادگی:

آزادی فاخر

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي صنايع

رشته:

مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستمها

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

سال

شماره تماس:

09122531651

majidazadifakher@gmail.com

آدرس:

ازاد

زمینه فعالیت:

آزادصادق آزره


نام:

صادق

نام خانوادگی:

آزره

دانشکده:

دانشکده صنعت و معدن خاش

گروه:

مهندسي كامپيوتر

رشته:

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1395

شماره تماس:

09309948473

sadeghazareh@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:سپیده آقاجری


نام:

سپیده

نام خانوادگی:

آقاجری

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

دبيري رياضي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1378

شماره تماس:

09178004734

taleghani200@gmail.com

آدرس:

اداره آموزش و پرورش ناحیه4شیراز دبیرستان شهید علمداری

زمینه فعالیت:

دبیر اداره آموزش و پرورش ناحیه4شیرازمهدی آهنگر


نام:

مهدی

نام خانوادگی:

آهنگر

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1381

شماره تماس:

09191251065

sahebmahdi1412@gmail.com

آدرس:

پدافند هوایی زاهدان

زمینه فعالیت:

کارمندذوالفقار آهني


نام:

ذوالفقار

نام خانوادگی:

آهني

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي عمران

رشته:

مهندسي عمران-سازه

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1387

شماره تماس:

09155610057

z.ahani@yahoo.com

آدرس:

بيرجند،بيست متري چهارم مدرس، خيابان تهماسبي، روبروي خيابان عدالت

داستان کارآفرینذوالفقار آهني

زمینه فعالیت:

محاسبمحمد آیسته


نام:

محمد

نام خانوادگی:

آیسته

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت فناوري اطلاعات _ كسب وكارالكترونيكي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09353778107

M_Ayeste@yahoo.com

آدرس:

اداره فنی حرفه ای

داستان کارآفرینمحمد آیسته

زمینه فعالیت:

فناوری اطلاعاتمحبوبه ابراهیمی


نام:

محبوبه

نام خانوادگی:

ابراهیمی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

تاريخ

رشته:

تاريخ

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1379

شماره تماس:

09153425178

mr.rakhshanifar@gmail.com

آدرس:

دبستان امام حسن عسکری

زمینه فعالیت:

معلمی