بانك جامع اطلاعات دانش‌آموختگان


دانش آموختگان

نام:

سارا

نام خانوادگی:

بلیده

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

حسابداري

رشته:

حسابداري

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1397

شماره تماس:

---

h0.oma.v@gmail.com

آدرس:

استان س وب _چابهار مجتمع برق اداره برق بلوک ۱۲واحد۸۷

زمینه فعالیت:

نام:

طیبه

نام خانوادگی:

ربانی نیا

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

زيست شناسي

رشته:

زيست شناسي سلولي مولكولي-ژنتيك

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1389

شماره تماس:

---

rabani6763@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

معصومه

نام خانوادگی:

رضائی

دانشکده:

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه:

علوم تربيتي

رشته:

علوم تربيتي- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1383

شماره تماس:

---

ma56rezaei@gmail.com

آدرس:

فارس ارسنجان میدان جانبازان خیابان شاه ولی دبیرستان امام سجاد(ع )مرکز اختلالات شهید کرامت ابراهیمی

زمینه فعالیت:

معلم

نام:

محسن

نام خانوادگی:

قاسمی منش

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي مكانيك

رشته:

مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1402

شماره تماس:

---

mohsen003611@gmail.com

آدرس:

شرکت آب وفاضلاب استان سیستان و بلوچستان

داستان کارآفرینمحسن قاسمی منش

زمینه فعالیت:

نام:

محمد محمودوند

نام خانوادگی:

Mahmoudvand

دانشکده:

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه:

علوم تربيتي

رشته:

علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1390

شماره تماس:

---

Mohamadmahmodvand@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

آموزش

نام:

غفار

نام خانوادگی:

Pasdar

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

شيمي

رشته:

شيمي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1393

شماره تماس:

---

Ghafarpasdar@yahoo.com

آدرس:

اصفهان، کیلومتر 10 بزرگراه آزادگان.،نیروگاه برق شهید منتظری

زمینه فعالیت:

تصفیه آب، کنترل کیفیت، HSE

نام:

کاوش

نام خانوادگی:

Rostami

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي معدن

رشته:

مهندسي معدن-استخراج

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1394

شماره تماس:

---

kavo6.rostami@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

مهلا

نام خانوادگی:

آب سواران

دانشکده:

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه:

روانشناسي

رشته:

روانشناسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1400

شماره تماس:

---

abswaranmhla@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

عبدالله

نام خانوادگی:

آبادیان

دانشکده:

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه:

مهندسی برق الکترونیک

رشته:

مهندسي برق-الكترونيك

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1395

شماره تماس:

---

Abdullah.abadian@gmail.com

آدرس:

در حال تحصیل در دانشگاه سیستان و بلوچستان

زمینه فعالیت:

شبیه سازی و ترجمه

نام:

نصیر احمد

نام خانوادگی:

آتش بهار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

---

naseerahmadatashbahar@gmail.com

آدرس:

اموزش و پرورش کنارک

زمینه فعالیت:

فرهنگی

نام:

محمد نوید

نام خانوادگی:

آتش پنجه

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت مالي

رشته:

مديريت مالي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1399

شماره تماس:

---

navidi.1996navid@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

جواد

نام خانوادگی:

آتون

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت مالي

رشته:

مديريت بازرگاني -گرايش بازاريابي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

---

javadatoon@gmail.com

آدرس:

شرکت نفت

زمینه فعالیت:

کارمند

نام:

پریسا

نام خانوادگی:

آخش

دانشکده:

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

گروه:

فقه و مباني حقوق اسلام

رشته:

الهيات و معارف اسلامي_ فقه و مباني حقوق اسلامي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1399

شماره تماس:

---

mohammadsajjad28479@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

ناصر

نام خانوادگی:

آخوندی روشناوند

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

---

nasserakhoundi@gmail.com

آدرس:

دانشگاه دامغان- دانشکده ریاضی

زمینه فعالیت:

هیات علمی

نام:

بلقیس

نام خانوادگی:

آدرم

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

شيمي

رشته:

دبيري شيمي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

---

organochem_2005@yahoo.com

آدرس:

آموزش و پرورش ناحیه 1 زاهدان

داستان کارآفرینبلقیس آدرم

زمینه فعالیت:

آموزشی

نام:

منیژه

نام خانوادگی:

آراسته

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1383

شماره تماس:

---

amozesh@usb.ac.ir

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

زینب

نام خانوادگی:

آرامون

دانشکده:

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه:

علوم تربيتي

رشته:

علوم تربيتي- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1386

شماره تماس:

---

aramoun.o@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

عیدی

نام خانوادگی:

آرامیده

دانشکده:

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

گروه:

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته:

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

سال

شماره تماس:

---

samangolzar9@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

محسن

نام خانوادگی:

آرمش

دانشکده:

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

گروه:

جغرافیای طبیعی

رشته:

آب و هواشناسی

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

---

areya5963@Gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

عباس

نام خانوادگی:

آروندی رودسری

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي شيمي

رشته:

مهندسي شيمي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1372

شماره تماس:

---

info2.parsnamak@gmail.com

آدرس:

استان مرکزی - ساوه شهرصنعتی کاوه خ 14 شرکت پارس نمک کاوه

زمینه فعالیت:

تولید نمک تصفیه غذایی ، صنعتی و دارویی