اهداف کارگروه


اهداف کارگروه

کارگروه "ارتقا توان اشتغال­‌پذیری دانشجویان و بازنگری برنامه­‌های درسی" که به اختصار "کارگروه اشتغال پذیری و بازنگری درسی" نام نهاده شده است، در پاییز 1399 فعالیت خود را آغاز نمود. انگیزه تشکیل این کارگروه، تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه و ارتقا دانشگاه به یک دانشگاه جامعه­ محور است که در آن دانشجویان به سبکی پرورش پیدا می­‌کنند که پس از دانش­‌آموختگی پاسخگوی نیازهای جامعه باشند. دستور کار این کارگروه، تدوین و بازنگری برنامه­‌های درسی و طراحی برنامه­ های مناسب مهارت­‌افزایی در راستای ارتقای شایستگی­‌های فردی و سودرسانی دانش­‌آموختگان، به خود و جامعه است.