گزارش فعالیت‌ها


برنامه پیشنهادی کارگروه اشتغال پذیری و بازنگری درسی در مورد نحوه انجام ماموریت های گروه های آموزشی، با عناوین، پایش دانش آموختگان، معرفی دروس فرابرنامه و بازنگری دروس (پاییز 1400)

  • برنامه پیشنهادی کارگروه اشتغال پذیری و بازنگری درسی در مورد نحوه انجام ماموریت های گروه های آموزشی، با عناوین، پایش دانش آموختگان، معرفی دروس فرابرنامه و بازنگری دروس (پاییز 1400)
  • اختصاص فراخوان دو فصلنامه آموزشی بهار و تابستان 1400 به موضوع ارتقا توان اشتغال‌­پذیری و بازنگری برنامه درسی و داوری مقالات (بهار و تابستان 1400)
  • برنامه­‌ریزی کارگاه­‌های آموزشی در دهه سرآمد آموزشی سال 1400 و ارائه گزارش عملکرد چهار ساله دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمینه اشتغال­‌پذیری و بازنگری دروس (بهار 1400)
  • پیشنهاد تشکیل شورای سیاست­گذاری آموزشی دانشگاه به منظور جهت­‌دهی فعالیت­‌ها و برنامه­‌ریزی آموزشی در راستای تحقق دانشگاه جامعه­‌محور و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌­ها (بهار 1400)
  • مطالعه برنامه­‌های ارتقا توان اشتغال­‌پذیری دانشگاه­‌های کشور به منظور الگوبرداری از برنامه­‌های موفق (زمستان 1399)
  • تجربه­‌نگاری فعالیت­‌های گروه­‌های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمینه تقویت توان اشتغال­‌پذیری و بازنگری دروس ( پاییز 1399)
  • برگزاری کارگاه‌­های مرتبط با موضوع اشتغال­‌پذیری و بازنگری دروس

 

ردیف

نام خانوادگی

سمت

عنوان سخنرانی

فايل

1

دکتر حسن طائی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

از طرح درس تا اشتغال

دانلود

1

دکتر مهری مهرجو

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ارتقا توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی در جهت حرکت دانشگاه به سوی جامعه محور شدن با تکیه بر ظرفیت های جامعه محلی و جامعه ملی

دانلود

2

دکتر احمد ناصری

مدیر امور بین الملل دانشگاه

ارتقا توان اشتغال پذیری اساتید در جهت حرکت دانشگاه به سوی جامعه محور شدن با تکیه بر ظرفیت های جامعه بین المللی

دانلود

3

دکتر ابراهیم صالحی عمران

رئیس دانشگاه­های فنی و حرفه ای کشور

ضرورت توجه به شایستگی های اشتغال پذیری در آموزش عالی

دانلود

4

دکتر  مرتضی کرمی

رییس برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

بازنگری برنامه درسی با رویکرد اشتغال پذیری (تجربه دانشگاه فردوسی مشهد)

دانلود

5

دکتر یحیی کاظمی

دانشیار بازنشسته گروه علوم تربیتی

روش­ های تدریس موثر بر ارتقا توان اشتغال پذیری اعضا هیئت علمی

دانلود

6

دکتر مهدی مرتضوی

رئیس پژوهشکده علوم باستان شناسی

معرف شناسی تدریس در باستان شناسی

دانلود

7

دکتر عالمه کیخا

آقای یوسف برادران مهر

استادیار گروه مدیریت کارآفرینی

فنون ارائه کلاسی موثر

دانلود