برنامه‌های اجرایی


برنامه‌های اجرایی

فعالیت­‌های این کارگروه در چهاردسته قرار می­گیرد:

  • طراحی و اجرای دروس اختیاری در دوره کارشناسی متناسب با نیاز جامعه (4 تا 10 واحد درسی مهارتی، در قالب دروس 1 یا 2 واحدی، قید در کارنامه، عدم محاسبه در میانگین)
  • بازنگری دروس به منظور تقویت جنبه‌­های عملی آن‌ها (با برگزاری برنامه های آموزش ضمن خدمت و بازدیدهای دوره­ای برای اساتید، تدوین آیین نامه استفاده از دستیار آموزشی، تعریف سرفصل دروس بین رشته ای)
  •  برنامه­‌ریزی دوره­‌های مهارت­‌افزایی در فرآیند آموزش دانشجوی کارشناسی (مهارت­‌های نرم و مهارت­‌های سخت شامل کارآموزی، استارتاپ، پرورش شایستگی های فردی، استعدادیابی، هدایت شغلی متناسب با هر رشته و نیاز بازار کار)
  • رصد وضعیت اشتغال دانش‌­آموختگان به منظور گشایش رشته­‌های کاربردی و حذف رشته­‌های منسوخ (ثبت دانش­‌آموختگان در سایت https://www.usb.ac.ir/alumnireg)