لیست اصل مدارک مورد نیاز


لیست اصل مدارک مورد نیاز

لیست اصل مدارک ارسالي از طريق واحدهای پستی در سراسر کشور

در مقطع کارشناسی ارشد

  • تصویر تمامی صفحات شناسنامه (یکسری)
  • تصویر کارت ملی (پشت و رو، یکسری)
  • دو قطعه عکس پشت نویسی شده
  • اصل مدرک دانشنامه کارشناسی به همراه یک کپی از آن یا اصل گواهی موقت کارشناسی  به همراه یک کپی از آن
  • اصل فرم معدل برای دانشجویان سال آخر (مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش) که در سامانه بارگذاری نموده اند. ("فرم مخصوص معدل" در صفحه 78 "دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد" و  همچنین در صفحه 512 "دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي کارشناسی ارشد" موجود می باشد).
  • اصل ریزنمرات مهر و امضاء شده دارندگان دانشنامه.
  • تصویر مدرک نظام وظیفه برابر اصل شده (پایان خدمت/معافیت)  یا اصل نامه تاییدیه معافیت تحصیلی دریافتی از پلیس 10+
  • فرم های تعهد تکمیل شده و چاپ شده از پذیرش اینترنتی (با امضاء دانشجو)
  • اصل موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش (فرم تعهد و فرم 502).

درج نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، رشته و گرایش قبولي، مقطع تحصيلي و تلفن همراه در پشت پاكت ارسال مدارك الزامي مي باشد.

آدرس پستی: استان سیستان و بلوچستان-شهرستان زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان-سازمان مرکزی- حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اداره کل تحصیلات تکمیلی- صندوق پستی: 987-98135