لیست اصل مدارک مورد نیاز


لیست اصل مدارک مورد نیاز

لیست اصل مدارک ارسالي از طريق واحدهای پستی در سراسر کشور

در مقطع کارشناسی ارشد

  • تصویر تمامی صفحات شناسنامه (یکسری)
  • تصویر کارت ملی (پشت و رو، یکسری)
  • دو قطعه عکس پشت نویسی شده
  • اصل مدرک دانشنامه کارشناسی به همراه یک کپی از آن یا اصل گواهی موقت کارشناسی  به همراه یک کپی از آن
  •  اصل فرم معدل برای دانشجویان سال آخر (مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش) که در سامانه بارگذاری نموده اند. ("فرم مخصوص معدل" در صفحه 79 "دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد" موجود می باشد). این دسته از دانشجویان نیز می بایست اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت مقاطع کارشناسی خود را به همراه سایر مدارک حداکثر تا تاریخ 1401/7/15 پست نمایند.
  • اصل ریزنمرات مهر و امضاء شده دارندگان دانشنامه.
  • تصویر مدرک نظام وظیفه برابر اصل شده (پایان خدمت/معافیت)  یا اصل نامه تاییدیه معافیت تحصیلی دریافتی از پلیس 10+
  • فرم های تعهد تکمیل شده و چاپ شده از پذیرش اینترنتی (با امضاء دانشجو)
  • اصل موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش (فرم تعهد و فرم 502).

درج نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، رشته و گرایش قبولي، مقطع تحصيلي و تلفن همراه در پشت پاكت ارسال مدارك الزامي مي باشد.

آدرس پستی: استان سیستان و بلوچستان-شهرستان زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان-سازمان مرکزی- حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اداره کل تحصیلات تکمیلی- صندوق پستی: 987-98135