یکشنبه های آموزشی


یکشنبه های آموزشی

یکشنبه آموزشی 11 تیر ماه 1402
یکشنبه آموزشی 11 تیر ماه 1402
فرآیند انصراف از تحصیل و درخواست ادعای فارغ التحصیلی
یکشنبه آموزشی 07 خرداد ماه 1402
یکشنبه آموزشی 07 خرداد ماه 1402
فرآیند انتخاب واحد و معرفی به استاد در دوره تابستان سال تحصیلی 1401-1402 (4013)
یکشنبه آموزشی 10 اردیبهشت ماه
یکشنبه آموزشی 10 اردیبهشت ماه
آشنایی با فرآیند، قوانین و مقررات نقل و انتقالات دانشجویان مقطع کارشناسی
یکشنبه آموزشی 24 اردیبهشت ماه
یکشنبه آموزشی 24 اردیبهشت ماه
فرآیند گواهی اشتغال به تحصیل و انتخاب واحد
یکشنبه آموزشی 20 فروردین ماه 1402
یکشنبه آموزشی 20 فروردین ماه 1402
کارگاه بررسی و مرور نکات مهم دستور العمل ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (ابلاغ تعرفه جدید)
یکشنبه آموزشی 07 اسفند ماه 1401
یکشنبه آموزشی 07 اسفند ماه 1401
قوانین تطبیق واحد حذف آئین نامه ای دروس مقطع کارشناسی

https://webinar.usb.ac.ir/plrgp1c5cgd8/?proto=true

یکشنبه آموزشی 14 اسفند 1401
یکشنبه آموزشی 14 اسفند 1401
فرآیند درخواست فارغ التحصیلی
یکشنبه آموزشی 02 بهمن 1401
یکشنبه آموزشی 02 بهمن 1401
اخذ مجوز از دانشکده برای درخواست های مرتبط

https://webinar.usb.ac.ir/pta5iifgtp14/?proto=true

یکشنبه آموزشی 16بهمن 1401
یکشنبه آموزشی 16بهمن 1401
امور دانش آموختگان در سامانه گلستان (ابطال معافیت تحصیلی، صدور گواهی موقت، دانشنامه و ..)

https://webinar.usb.ac.ir/psvoffjzm1k7/?proto=true

یکشنبه آموزشی 18 دی ماه 1401
یکشنبه آموزشی 18 دی ماه 1401
فرآیند صدور دانشنامه دانش آموختگان مقطع کارشناسی

 

https://webinar.usb.ac.ir/pclv0x3d2zq1/?proto=true

یکشنبه آموزشی مورخ 20 آذر 1401
یکشنبه آموزشی مورخ 20 آذر 1401
بررسی مشکلات و درخواست های آموزشی مقطع کارشناسی

https://webinar.usb.ac.ir/pe5nfsqzg70k/?proto=true

یکشنبه آموزشی مورخ 13 آذر 1401
یکشنبه آموزشی مورخ 13 آذر 1401
تمدید سنوات مقطع کارشناسی

https://webinar.usb.ac.ir/pa6pi7p7pkgl/?proto=true

یکشنبه آموزشی
یکشنبه آموزشی
یکشنبه آموزشی 1 خرداد 1400
یکشنبه آموزشی 4 اردیبهشت ماه 1401
یکشنبه آموزشی 4 اردیبهشت ماه 1401

http://webinar2.usb.ac.ir/pzam1l0b96or/?proto=true

یکشنبه های آموزشی
یکشنبه های آموزشی
یکشنبه آموزشی 25 اردیبهشت ماه
یکشنبه های آموزشی 28 فروردین ماه
یکشنبه های آموزشی 28 فروردین ماه

http://webinar2.usb.ac.ir/pav8oq2r5vi4/?proto=true

https://www.usb.ac.ir/Rules/ID/13988

یکشنبه های آموزشی 21 فروردین
یکشنبه های آموزشی 21 فروردین

http://webinar2.usb.ac.ir/ps0u6ipdrn4a/?proto=true

یکشنبه 30 آبان
یکشنبه 30 آبان

گزارش تحقیقاتی دوماهه و چهار ماهه

http://webinar2.usb.ac.ir/pp7z8kvzhf1d/?proto=true

تصویب پروپوزال

http://webinar2.usb.ac.ir/peu6ffq9sb1k/?proto=true

دفاع از پارسا

http://webinar2.usb.ac.ir/pi8c2gl0z84v/?proto=true

یکشنبه 23 آبان
یکشنبه 23 آبان

محتوی آموزشی کلاس فرآیند تصویب پروپوزال و فرآیند عقد قرارداد مدرسان مدعو


http://webinar2.usb.ac.ir/pdzjvj5mhh5h/?proto=true
http://webinar2.usb.ac.ir/pzgpifqpckcd/?proto=true

یکشنبه 16 آبان
یکشنبه 16 آبان

محتوی آموزشی کلاس تهیه و تنظیم صورتجلسات آموزشی


http://webinar2.usb.ac.ir/pqipmspx3l8y/?proto=true
http://webinar2.usb.ac.ir/pnonly8sv5nj/?proto=true
http://webinar2.usb.ac.ir/pcwot34tg35d/?proto=true