زمانبندی و مدارک ثبت نام حضوری و غیرحضوری


تاریخ مصاحبه داوطلبان  دکتری سال 1401

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ردیف

دوره

نام رشته

گرایش

رئیس کارگروه

تاریخ مصاحبه

1

روزانه

ریاضی

آنالیز ریاضی

دکتر رحمت ا.. لشکری پور

3 و 4 خرداد

2

روزانه

ریاضی کاربردی

-

دکتر حسن میش مست

3 و 4 خرداد

3

روزانه

ریاضی

هندسه توپولوژی

دکتر نادر کوهستانی

3 و 4 خرداد

۴

روزانه

ریاضی

جبر

دکتر محمدزاده ثانی

3 و 4 خرداد

 

زمان: از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری همان روز به‌صورت حضوری

نام و نام خانوادگی  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی: خانم دکتر عرب عامری تلفن: 31136381-۰۵۴

نام و نام خانوادگی مدیرگروه ریاضی: آقای دکتر باغانی                 تلفن: 31136395-۰۵۴

 

 

تاریخ مصاحبه داوطلبان دکتری سال 1401

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

ردیف

دوره

نام رشته

گرایش

رئیس کارگروه

تاریخ مصاحبه

1

روزانه و نوبت دوم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر جواد شایان فر

8 خرداد

 

زمان: از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری همان روز به‌صورت حضوری

نام و نام خانوادگی  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات: آقای دکتر حسومی      تلفن: 31136701-۰۵۴

نام و نام خانوادگی مدیرگروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی: آقای دکتر شایان فر                        تلفن: 31136712-۰۵۴

 

 

تاریخ مصاحبه داوطلبان دکتری سال 1401

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

ردیف

دوره

نام رشته

گرایش

رئیس کارگروه

تاریخ مصاحبه

1

روزانه و نوبت دوم

علوم اقتصادی

تمامی گرایش‌ها

دکتر مرضیه اسفندیاری

3 خرداد

2

روزانه و نوبت دوم

مدیریت دولتی

تمامی گرایش‌ها

دکتر محمد قاسمی

3 خرداد

3

روزانه و نوبت دوم

اقتصاد کشاورزی

تمامی گرایش‌ها

دکتر علی سردار شهرکی

3 خرداد

 

زمان: از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری همان روز به‌صورت حضوری

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد: آقای دکتر مرادی تلفن: 31136774-۰۵۴

نام و نام خانوادگی مدیرگروه علوم اقتصادی: خانم دکتر اسفندیاری             تلفن: 31136774-۰۵۴

نام و نام خانوادگی مدیرگروه مدیریت دولتی: آقای دکتر قاسمی                   تلفن: 31136776۵۴    

نام و نام خانوادگی مدیرگروه اقتصاد کشاورزی: آقای دکتر سردار شهرکی      تلفن: 31136737-054 

 

 

تاریخ مصاحبه متقاضیان دکتری سال 1401

دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی

 

ردیف

دوره

نام رشته

گرایش

رئیس کارگروه

تاریخ مصاحبه

1

روزانه

آب‌وهواشناسی

-

دکتر محسن حمیدیان

9 خرداد

2

روزانه

ژئومورفولوژی

-

دکتر صمد فتوحی

9 خرداد

3

روزانه

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

-

دکتر حمیدرضا رخشانی نسب

4 خرداد

4

روزانه

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

-

دکتر سیروس قنبری

4 خرداد

 

زمان: از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری همان روز به‌صورت حضوری

نام و نام خانوادگی  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا: آقای دکتر بذرافشان  تلفن: 31136794-۰۵۴

نام و نام خانوادگی مدیرگروه جغرافیای طبیعی: آقای دکتر حمیدیان پور                                        تلفن: 31136797-۰۵۴                        

 

 

تاریخ مصاحبه داوطلبان دکتری سال 1401

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

ردیف

دوره

نام رشته

گرایش

رئیس کارگروه

تاریخ مصاحبه

1

روزانه

مهندسی برق

الکترونیک

دکتر محمدعلی منصوری

7 خرداد

2

روزانه

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

دکتر حمیده دشتی

11 خرداد

3

روزانه

مهندسی برق

مخابرات سیستم

دکتر مهدی رضایی

11 خرداد

4

روزانه

مهندسی برق

قدرت

دکتر محمود اوکاتی

3 خرداد

5

روزانه

مهندسی برق

کنترل

دکتر سعید توکلی

11 خرداد

 

زمان: از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری همان روز به‌صورت حضوری

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق: سرکار خانم دکترمهرجو تلفن: 31136542-۰۵۴

نام و نام خانوادگی مدیرگروه مهندسی برق -الکترونیک، قدرت و کنترل:  آقای دکتر منصوری       تلفن: 31136556-۰۵۴

نام و نام خانوادگی مدیرگروه مهندسی برق - مخابرات: خانم دکتر دشتی                               تلفن: 31136553-۰۵۴

 

 

تاریخ مصاحبه داوطلبان  دکتری سال 1401

دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت

ردیف

دوره

نام رشته

گرایش

رئیس کارگروه

تاریخ مصاحبه

1

روزانه

مهندسی شیمی

-

دکتر کیانوش رزاقی

9 خرداد

2

روزانه

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

دکتر فرامرز سرحدی

3 خرداد

3

روزانه

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

دکتر حسین معین خواه

30 خرداد

4

روزانه

مهندسی عمران

سازه

دکتر حامد قوهانی عرب

۱۵ تیر

 

زمان: از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری همان روز به‌صورت حضوری

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی: آقای دکتر توحیدلو تلفن: 31136440-۰۵۴

نام و نام خانوادگی مدیرگروه مهندسی عمران: آقای دکتر اژدری مقدم         تلفن: 31136463-۰۵۴                                

نام و نام خانوادگی مدیرگروه مهندسی مکانیک: آقای دکتر معین خواه         تلفن: 31136465-۰۵۴                              

نام و نام خانوادگی مدیرگروه مهندسی شیمی: آقای دکتر رزاقی                  تلفن: 31136467-054

 

 

تاریخ مصاحبه داوطلبان دکتری سال 1401

دانشکده علوم پایه

ردیف

دوره

نام رشته

گرایش

رئیس کارگروه

تاریخ مصاحبه

1

روزانه

ژنتیک مولکولی

ژنتیک مولکولی

دکتر درمحمد کردی تمندانی

7 خرداد

2

روزانه

شیمی

شیمی کاربردی

دکتر علی‌اکبر میرزایی

7 خرداد

3

روزانه

شیمی

شیمی‌فیزیک

دکتر علی ابراهیمی

10 خرداد

4

روزانه

شیمی

آلی

دکتر حمیدرضا شاطریان

31 خرداد

5

روزانه

شیمی

معدنی

دکتر حسن منصوری ترشیزی

7 خرداد

6

روزانه

فیزیک

هسته‌ای

دکتر علی‌اکبر مهماندوست

3 خرداد

 

زمان: از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری همان روز به‌صورت حضوری

نام و نام خانوادگی  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه: آقای دکتر رشیدی   تلفن: 31136352-۰۵۴    

نام و نام خانوادگی مدیرگروه شیمی:  خانم دکتر سراوانی             تلفن:31136339-۰۵۴

نام و نام خانوادگی مدیرگروه زیست‌شناسی:  آقای دکتر قنبری       تلفن:31136332-۰۵۴                

نام و نام خانوادگی مدیرگروه فیزیک: آقای دکتر اشهدی                   تلفن: 31136337-۰۵۴          

 

 

تاریخ مصاحبه داوطلبان دکتری سال تحصیلی 1401

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی

 

ردیف

دوره

نام رشته

گرایش

رئیس کارگروه

تاریخ مصاحبه

1

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

-

دکتر محمدعلی محمودی

9 خرداد

2

روزانه

باستان‌شناسی

پیش‌ازتاریخ

دکتر فریبا موسی‌پور

9 خرداد

 

زمان:  از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری همان روز به‌صورت حضوری

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی: آقای دکتر شیرخانی تلفن 31136750-۰۵۴

 نام و نام خانوادگی مدیرگروه باستان‌شناسی: آقای دکتر صارمی نائینی        تلفن: 31136745-۰۵۴    

نام و نام خانوادگی مدیرگروه  ادبیات و علوم‌انسانی: آقای دکتر مشهدی           تلفن: 31136742-۰۵۴

 

 

تاریخ مصاحبه داوطلبان دکتری سال تحصیلی 1401

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

 

ردیف

دوره

نام رشته

گرایش

رئیس کارگروه

تاریخ مصاحبه

1

روزانه

روان‌شناسی

-

دکتر ثنا نوری مقدم

4 و ۷ خرداد

 

زمان:  از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری همان روز به‌صورت حضوری

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‌شناسی: آقای دکتر  باقری مجد تلفن 31136762-۰۵۴

 نام و نام خانوادگی مدیرگروه روان‌شناسی: خانم دکتر نوری مقدم    تلفن: 31136768-۰۵۴